Spekter - Norlandia eldreomsorg

Avtalen gjelder ansatte i Norlandia eldreomsorg, som helsefagarbeidere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, sykepleiere, renholdere, kokker og byggdriftere.

Hovedoppgjøret 2018

Det gis et generelt tillegg til alle ansatte på kr. 11.000 kr fra 1. mai 2018. Dette inkluderer tillegg gitt i de innledende sentrale forhandlingene.

Lørdags- og søndagstillegg

For ordinært arbeid mellom kl. 00.00 lørdag og kl. 24.00 søndag betales et tillegg på minst kr. 55,- pr. arbeidet time.

Videreutdanning

Fagarbeider, hjelpepleier og omsorgsarbeider med avtalt og relevant spesial-/videreutdanning (minimum ½ år/30 studiepoeng) får et tillegg på kr. 10.000,- utover ordinær lønn.

Fagarbeider, hjelpepleier og omsorgsarbeider med avtalt og relevant spesial-/videreutdanning (minimum 1 år/60 studiepoeng) får et samlet tillegg på kr. 18.000,- utover ordinær lønn.

Endringene gjøres gjeldende fra 1. mai 2018.

Se protokollen for mer informasjon om oppgjøret.

Minstelønnssatsene fra 1.5.2018. De generelle tilleggene er inkludert i minstelønnsendringene.

Stillinger
Uten særlig krav til utdanning 271 000
Krav om fagbrev eller tilsvarende 311 000
Sykepleier eller tilsvarende 418 200
Spesialsykepleier eller tilsvarende 443 713
Stillinger
Uten særlig krav til utdanning 291 000
Krav om fagbrev eller tilsvarende 321 000
Sykepleier eller tilsvarende 428 405
Spesialsykepleier eller tilsvarende 453 918
Stillinger
Uten særlig krav til utdanning 316 000
Krav om fagbrev eller tilsvarende 344 000
Sykepleier eller tilsvarende 436 610
Spesialsykepleier* 469 225

Spekter A-del

Tariffavtalens A-del i spekterområdet er fellesbestemmelser som gjelder alle ansatte der arbeidsgiver er medlem i Spekter.

Gyldig:
01.04.2018 - 31.03.2020

Avtalens innhold:
Spekter A-del

Protokoller:
Protokoll Spekter A-del 2018
Protokoll Spekter A-del 2019


Spekter 102

Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være.

Gyldig:
01.01.2018 - 31.12.2021

Avtalens innhold:
Hovedavtale Spekter