Spekter - Nordlandia Care - eldreomsorg

Avtalen gjelder ansatte i Norlandia eldreomsorg, som helsefagarbeidere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, sykepleiere, renholdere, kokker og byggdriftere.

Mellomoppgjøret 2019

Fagforbundet og Delta er blitt enig med Norlandia om et generelt tillegg på 10 700 for alle gjeldende fra 1.april 2019. Det etableres ogs et nytt trinn på minstelønnstabellen (se under).

For sykepleiere gis det et generelt tillegg på 3,16 prosent. 

Hovedoppgjøret 2018

Det gis et generelt tillegg til alle ansatte på kr. 11.000 kr fra 1. mai 2018. Dette inkluderer tillegg gitt i de innledende sentrale forhandlingene.

Lørdags- og søndagstillegg

For ordinært arbeid mellom kl. 00.00 lørdag og kl. 24.00 søndag betales et tillegg på minst kr. 55,- pr. arbeidet time.

Videreutdanning

Fagarbeider, hjelpepleier og omsorgsarbeider med avtalt og relevant spesial-/videreutdanning (minimum ½ år/30 studiepoeng) får et tillegg på kr. 10.000,- utover ordinær lønn.

Fagarbeider, hjelpepleier og omsorgsarbeider med avtalt og relevant spesial-/videreutdanning (minimum 1 år/60 studiepoeng) får et samlet tillegg på kr. 18.000,- utover ordinær lønn.

Endringene gjøres gjeldende fra 1. mai 2018.

Se protokollen for mer informasjon om oppgjøret.

Minstelønnssatsene fra 1.4.2019. De generelle tilleggene er inkludert i minstelønnsendringene.

Stillinger
Uten særlig krav til utdanning 281 700
Krav om fagbrev eller tilsvarende 321 700
Sykepleier eller tilsvarende 436 000
Spesialsykepleier eller tilsvarende 460 000
Stillinger
Uten særlig krav til utdanning 301 700
Krav om fagbrev eller tilsvarende 331 700
Sykepleier eller tilsvarende 446 000
Spesialsykepleier eller tilsvarende 471 000
Stillinger
Uten særlig krav til utdanning 326 700
Krav om fagbrev eller tilsvarende 354 700
Sykepleier eller tilsvarende 457 000
Spesialsykepleier eller tilsvarende 487 000
Stillinger
Uten særlig krav til utdanning 346 700
Krav om fagbrev eller tilsvarende 374 700
Sykepleier eller tilsvarende 477 000
Spesialsykepleier eller tilsvarende 508 000

Spekter A-del

Tariffavtalens A-del i spekterområdet er fellesbestemmelser som gjelder alle ansatte der arbeidsgiver er medlem i Spekter.

Gyldig:
01.04.2018 - 31.03.2020

Avtalens innhold:
Spekter A-del

Protokoller:
Protokoll Spekter A-del 2018
Protokoll Spekter A-del 2019


Spekter 102

Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være.

Gyldig:
01.01.2018 - 31.12.2021

Avtalens innhold:
Hovedavtale Spekter