Spekter - Nordlandia Care - eldreomsorg

Avtalen gjelder ansatte i Norlandia eldreomsorg, som helsefagarbeidere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, sykepleiere, renholdere, kokker og byggdriftere.

Hovedoppgjøret 2020

Fagforbundet har blitt enige med Norlandia om et generelt tillegg for alle på 5 000,- (for full stilling) med virkning fra 1. april. 

Det opprettes to nye ansiennitetstrinn på 8 og 10 år.

Skift og turnus

Partene er enige om å innføre et kronetillegg på 56 kr per time for arbeid etter skift- eller turnusplan. Det vil si for ordinært arbeid mellom 17.00 og 06.00.

Uttelling for videreutdanning

Partene er enige om et tillegg på 10 000,- for videreutdanning på minimum 6 måneder/30 studiepoeng, og 18 000,-  for 12 måneder/60 studiepoeng. Tillegget skal ligge oppå ordinær lønn også ved ansiennitetsopprykk.

NB! Oppgjøret er ikke gjeldende før alle avtalene i Spekters område 12 er ferdigforhandlet og godkjent av de sentrale partene. 

Minstelønnssatsene fra 1.april 2020. De generelle tilleggene er inkludert i minstelønnsendringene.

Stillinger
Uten særlig krav til utdanning 286 700
Krav om fagbrev eller tilsvarende 326 700
Stillinger
Uten særlig krav til utdanning 306 700
Krav om fagbrev eller tilsvarende 336 700
Stillinger
Uten særlig krav til utdanning 331 700
Krav om fagbrev eller tilsvarende 359 700
Stillinger
Uten særlig krav til utdanning 351 700
Krav om fagbrev eller tilsvarende 379 700
Stillinger
Uten særlig krav til utdanning 351 700
Krav om fagbrev eller tilsvarende 379 700
Stillinger
Uten særlig krav til utdanning 351 700
Krav om fagbrev eller tilsvarende 389 700

Spekter A-del

Tariffavtalens A-del i spekterområdet er fellesbestemmelser som gjelder alle ansatte der arbeidsgiver er medlem i Spekter.

Gyldig:
01.04.2020 - 31.03.2022

Avtalens innhold:
Spekter A-del

Protokoller:
Protokoll Spekter A-del hovedoppgjøret 2020


Spekter 102

Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være.

Gyldig:
01.01.2018 - 31.12.2021

Avtalens innhold:
Hovedavtale Spekter