Spekter - Nordlandia Care - eldreomsorg

Avtalen gjelder ansatte i Norlandia eldreomsorg, som helsefagarbeidere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, sykepleiere, renholdere, kokker og byggdriftere.

Hovedoppgjøret 2020

Fagforbundet har blitt enige med Norlandia om et generelt tillegg for alle på 5 000,- (for full stilling) med virkning fra 1. april. 

Det opprettes to nye ansiennitetstrinn på 8 og 10 år.

Skift og turnus

Partene er enige om å innføre et kronetillegg på 56 kr per time for arbeid etter skift- eller turnusplan. Det vil si for ordinært arbeid mellom 17.00 og 06.00.

Uttelling for videreutdanning

Partene er enige om et tillegg på 10 000,- for videreutdanning på minimum 6 måneder/30 studiepoeng, og 18 000,-  for 12 måneder/60 studiepoeng. Tillegget skal ligge oppå ordinær lønn også ved ansiennitetsopprykk.

Minstelønnstabell Norlandia Care:

NB! Oppgjøret er ikke gjeldende før alle avtalene i Spekters område 12 er ferdigforhandlet og godkjent av de sentrale partene. 


Spekter A-del

Tariffavtalens A-del i spekterområdet er fellesbestemmelser som gjelder alle ansatte der arbeidsgiver er medlem i Spekter.

Gyldig:
01.04.2020 - 31.03.2022

Avtalens innhold:
Spekter A-del

Protokoller:
Protokoll Spekter A-del hovedoppgjøret 2020


Spekter 102

Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være.

Gyldig:
01.01.2018 - 31.12.2021

Avtalens innhold:
Hovedavtale Spekter