Spekter - Nettbuss

Avtalen gjelder ansatte i Nettbuss.

Hovedoppgjøret 2018

Normallønnssatsene og minstelønnssatsene i Bussbransjeavtalen økes med kroner 2 535,- (kroner 1,30 per time).

Slitertillegget
Slitertillegget blir identisk med det som er avtalt mellom LO og NHO. Dette er et tillegg til pensjonen for dem som går av med pensjon ved 62, 63 eller 64 år og ikke arbeider ved siden av. LO og NHO bruker pengene fra fondet for Sluttvederlagsordningen for å finansiere dette. Et slikt fond fantes ikke for Spekter-bedriftene. Derfor var det en utfordring å finne en løsning på dette i forhandlingene.Spekter A-del

Tariffavtalens A-del i spekterområdet er fellesbestemmelser som gjelder alle ansatte der arbeidsgiver er medlem i Spekter.

Gyldig:
01.04.2018 - 31.03.2020

Avtalens innhold:
Spekter A-del

Protokoller:
Protokoll Spekter A-del 2018