Spekter - Fjellinjen

Spekter 078

Gyldig:
01.04.2020 - 31.03.2022

Avtalens innhold:
Fjellinjen AS

Protokoller:
Protokoll Fjellinjen 2020


Spekter 102

Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være.

Gyldig:
01.01.2018 - 31.12.2021

Avtalens innhold:
Hovedavtale Spekter