Spekter - Diakonessehuset Lovisenberg

Overenskomsten gjelder for medlemmer av Fagforbundet og som er ansatt med et fast forpliktende arbeidsforhold ved Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg, herunder: Administrasjon Diakonissehuset Lovisenberg, herunder Oblatbakeri, Gjestehus og kafedrift, Lovisenberg Diakonale Barnehage, Cathinka Guldberg-senteret Lovisenberg


Spekter A-del

Tariffavtalens A-del i spekterområdet er fellesbestemmelser som gjelder alle ansatte der arbeidsgiver er medlem i Spekter.

Gyldig:
01.04.2020 - 31.03.2022

Avtalens innhold:
Spekter A-del

Protokoller:
Protokoll Spekter A-del hovedoppgjøret 2020