Til hovedinnhold

Bring Transportløsninger

Tariffavtalen omfatter alle tilsatte i Bring Transportløsninger AS. Det er en vertikal tariffavtale, det vil si at Fagforbundet kan organisere alle tilsatte i selskapet.

Alle ansatte på timelønn eller månedslønn får et generelt tillegg på kr 16 500 pr. år. For deltidsansatte gis tilleggene forholdsmessig ut ifra stillingsprosenten.

Det etableres et partssammensatt arbeid som skal fremlegge en plan med mål om å øke andelen fagbrev i selskapet. Plan for kompetanseutvikling skal drøftes årlig.

Døgnsatsene justeres og endres til følgende felles sats:

  • Ansiennitet fra 0-3 år justeres fra kr 2.055,- pr. døgn til kr 2.135,- pr døgn
  • Ansiennitet fra 3-8 år justeres fra kr 2.107,- pr. døgn til kr 2.187,- pr døgn
  • Ansiennitet over 8 år justeres fra kr 2.241,- pr. døgn til kr 2.321,- pr døgn.

Turlønn:

  • justeres fra kr. 204,- til kr. 212,-.

Ubekvem arbeidstid:

  • Kveldstillegg justeres fra kr 13,- til kr 15,-
  • Natt tillegget justeres fra kr 32,- til kr 35,- 

Minstelønnssatsene reguleres opp:

  • Fra kr.188,00 pr. time for sjåfører til kr. 200,- pr. time
  • Fra kr.190,00 pr. time for øvrige stillinger til kr. 203,- pr. time

Partssammensatt arbeid

Det skal etableres et partssammensatt arbeid som skal fremlegge en plan med mål om å øke andelen fagbrev i selskapet. Ytterligere skal partene gjennomføre en konsekvensutredning av Tariff-festet pensjon, samt se på en modell for kompensering av erfaring/ansiennitet i lønn. Herunder også differensiering av sjåfør og yrkessjåfør. Arbeidet starter opp etter hovedoppgjøret 2022 med frist 1. februar 2023.

Resultatet av B-delsforhandlingene 2022 i Bring Transportløsninger innbefatter det LO Stat og Spekter ble enige om i A-delsforhandlingene. Tilleggene gjelder fra 01.04.2022.

Last ned protokollen her

Resultatene fra uravstemningen

Av Fagforbundets 68 stemmeberettigede har 22 (32,35%) medlemmer stemt.

16  (72,73%) stemte JA

5 (22,73 %) stemte NEI

1 (4,55 %) stemte BLANK

Spekter 034

Her finner du lønn og rettigheter for ansatte i Bring Transportløsninger as. Denne avtalen er en såkalt vertikal avtale, som betyr at alle ansatte i selskapet kan bli medlemmer i Fagforbundet og dermed omfattet av avtalen.


Spekter A-del

Tariffavtalens A-del i spekterområdet er fellesbestemmelser som gjelder alle ansatte der arbeidsgiver er medlem i Spekter.

Gyldig:

01-04-2022 - 31-03-2024

Avtalens innhold:

Spekter A-del

Protokoller:

Protokoll Spekter A-del 2022-24

Spekter 102

Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være.

Gyldig:

01-01-2022 - 31-12-2025

Avtalens innhold:

Hovedavtale Spekter

Protokoller:

Protokoll hovedavtaleforhandlinger Spekter

Vedlegg:

Avtale om forhandlingssystem i overenskomstområde helseforetak med sykehusdrift

Andre avtaler:

Evidia
Landsforeningen for hjerte og lungesyke (LHL)
Bring Før7 AS
A-hus HF
Finnmarkssykehuset HF
Helse Bergen HF
Helse Fonna
Helse Førde
Helse Nord-Trøndelag HF
Helse Stavanger HF
Nordlandssykehuset HF
St. Olavs hospital HF
Sykehuset Vestfold HF
Sykehuset Innlandet HF
Sykehuset Telemark HF
Sykehuset Østfold
Sørlandet Sykehus HF
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Vestre Viken HF
Helse Midt-Norge RHF
Helse Nord RHF
Sporveien
Bring Transportløsninger as
Funksjonæroverenskomst Vy buss
Posten Norge as
Bring Courier & Express as
Unicare bo og omsorg (tidl. Unicare BAB)
Bring Home Delivery as
Stiftelsen diakonissehuset Lovisenberg
Den norske opera & ballett
Teateroverenskomsten
Bring Warehousing as
Oslo Konserthus
Stiftelsen RIBO
Fremtind Service as (tidl. Fjellinjen utsteder as)
Trøndelag ortopediske verksted
Lovisenberg omsorg 2
Valnesfjord Helsesportsenter
Fjellinjen AS
Tyrilistiftelsen
2Care Oslo as
Rehabiliteringsenteret AiR
N.K.S. Helsehus Akershus
Norlandia barnehager
Norlandia Care eldreomsorg
Spekter Helse
Bori BBL
Ruter
Helse Nord IKT as
Pasientreiser HF
Sjukehusapoteka vest HF
Sykehusapotekene HF
Dansens Hus
Hemit HF
Sykehuspartner HF
Helgelandssykehuset HF
Østfold Internasjonale Teater
Martina Hansens hospital
Drammen Scener
AtB AS
Norsk Helsenett SF
Sykehusinnkjøp HF
Helseplattformen AS
Tian Helse
Oslo Universitetssykehus HF
Sunnås sykehus HF
Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter
Diakonistiftelsen Røysum (Røysumtunet)
Sykehusapotekene i Midt-Norge HF

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?