Bring Transportløsninger

Tariffavtalen omfatter alle tilsatte i Bring Transportløsninger as. Det er en vertikal tariffavtale, det vil si at Fagforbundet kan organisere alle tilsatte i selskapet.

Mellomoppgjøret i 2019 ga 12 000 til alle, inkl. tillegget som ble gitt i A-delen av forhandlingen.

Døgnsatsene justeres som følger:

  • Ansiennitet fra 0 – 3 år justeres opp til 1 990,-
  • Ansiennitet fra 3 – 8 år justeres opp til 2 042,-
  • Ansiennitet over 8 år justeres opp til 2 176,-

Dagens 10 gjeldende turpriser justeres opp med 3 %.

Minstelønnssatsene justeres som følger:

  • For sjåfører opp til 181,50.
  • For lagerarbeidere opp til 180,50
  • For øvrige stillinger opp til 183,50

Etter 3 års godkjent yrkespraksis justeres minstelønna opp med tre kroner for sjåfører og lagerarbeidere.

Spekter 034

Her finner du lønn og rettigheter for ansatte i Bring Transportløsning as. Denne avtalen er en såkalt vertikal avtale, som betyr at alle ansatte i selskapet kan bli medlemmer i Fagforbundet og dermed omfattet av avtalen.


Spekter A-del

Tariffavtalens A-del i spekterområdet er fellesbestemmelser som gjelder alle ansatte der arbeidsgiver er medlem i Spekter.


Spekter 102

Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være.

Gyldig:
01.01.2018 - 31.12.2021

Avtalens innhold:
Hovedavtale Spekter