Forhandlingene om ny hovedavtale i KS er i gang

LOs forhandlere klare til dragkamp om HA. Fra venstre Anne Finborud fra SL, Mette Nord, Fagforbundet og Mimmi Kvisvik, FO. (Foto: Geirmund Jor)

I dag startet revisjonen av hovedavtalen i KS-området. Representanter for de fire hovedorganisasjonene møtte forhandlerne fra KS for å fremme sine krav.

12.11.2019 av Geirmund Jor

LO, Unio, YS og Akademikerne fremmet hvert sine krav. Felles for de ulike kravene var en ganske bred enighet om at hovedavtalen har mange gode kvaliteter.  Samtidig var det flere tema som de ulike organisasjonene ville ha større vekt på.

Partene har frist til fredag 6. desember for å komme fram til en ny avtale.