Spekter - Aleris røntgen

Avtalen gjelder ansatte i Aleris røntgen (tidl. Curato røntgen as), som kontor- og administrasjonsmedarbeidere, helsesekretærer og helsefagarbeidere.

Godt oppgjør i Aleris røntgen

Partene i lønnsoppgjøret for Aleris Røntgen er enige. Det blir gitt et generelt tillegg på 4.400 til alle i 100 prosent stilling. Oppgjøret blir gitt med virkning fra 1. april. Deltidsansatte gir forholdsmessige tillegg.

Partene er enige om at minstelønnssatsene økes tilsvarende.

 Et godt oppgjør

 – Vi mener vi har fått et godt økonomisk oppgjør, omstendighetene tatt i betraktning. Et flatt kronetillegg gir en god sosial profil fordi kronetillegg betyr mest for de med lavest lønn, forteller Magnus Langstand i Fagforbundets forhandlingsavdeling.

Det ble også enighet om å øke ubekvemstillegget og lørdags- og søndagstillegget til 100 kroner per time fra 1. 11. 2020. Partene kom også fram til en avtale om kortere arbeidstid med fri fra klokka 12.00 onsdag før skjærtorsdag, jul- og nyttårsaften, samt fra kl. 15.00 pinseaften.  

Les hele protokollen her

 

Spekter 069

Tariffavtale for ansatte i Aleris røntgen as (tidl. Curato røntgen as).

Gyldig:
01.04.2020 - 31.03.2022

Avtalens innhold:
Aleris røntgen as

Protokoller:
Protokoll Aleris Røntgen hovedoppgjøret 2020


Spekter A-del

Tariffavtalens A-del i spekterområdet er fellesbestemmelser som gjelder alle ansatte der arbeidsgiver er medlem i Spekter.

Gyldig:
01.04.2020 - 31.03.2022

Avtalens innhold:
Spekter A-del

Protokoller:
Protokoll Spekter A-del hovedoppgjøret 2020


Spekter 102

Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være.

Gyldig:
01.01.2018 - 31.12.2021

Avtalens innhold:
Hovedavtale Spekter