Spekter - Aleris røntgen

Avtalen gjelder ansatte i Aleris røntgen (tidl. Curato røntgen as), som kontor- og administrasjonsmedarbeidere, helsesekretærer og helsefagarbeidere.

Spekter 069

Tariffavtale for ansatte i Aleris røntgen as (tidl. Curato røntgen as).

Gyldig:
01.04.2018 - 31.03.2020

Avtalens innhold:
Aleris røntgen as (tidl. Curato røntgen as)

Protokoller:
Protokoll Aleris røntgen 2018


Spekter A-del

Tariffavtalens A-del i spekterområdet er fellesbestemmelser som gjelder alle ansatte der arbeidsgiver er medlem i Spekter.

Gyldig:
01.04.2018 - 31.03.2020

Avtalens innhold:
Spekter A-del

Protokoller:
Protokoll Spekter A-del 2018
Protokoll Spekter A-del 2019


Spekter 102

Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være.

Gyldig:
01.01.2018 - 31.12.2021

Avtalens innhold:
Hovedavtale Spekter


Sentrale tillegg og garantert årslønn etter ansiennitet fra 1. april 2018

Stilling Tillegg fra 1. april Garantert årslønn fra 1. april 2018
Stillinger uten særskilt krav om utdanning 9 000 323 282
FagarbeiderstiIIinger/tilsvarende fagarbeiderstiIIinger 9 000 349 382
Stillinger med krav om høgskoleutdanning 9 000 386 482
Stillinger med krav om høgskoleutdanning samt ytterligere spesialutdanning 9 000 405 882
Stilling Tillegg fra 1. april Garantert årslønn fra 1. april 2018
Stillinger uten særskilt krav om utdanning 9 000 328 282
FagarbeiderstiIIinger/tilsvarende fagarbeiderstiIIinger 9 000 354 482
Stillinger med krav om høgskoleutdanning 9 000 392 582
Stillinger med krav om høgskoleutdanning samt ytterligere spesialutdanning 9 000 410 882
Stilling Tillegg fra 1. april Garantert årslønn fra 1. april 2018
Stillinger uten særskilt krav om utdanning 9 000 342 982
FagarbeiderstiIIinger/tilsvarende fagarbeiderstiIIinger 9 000 364 082
Stillinger med krav om høgskoleutdanning 9 000 400 582
Stillinger med krav om høgskoleutdanning samt ytterligere spesialutdanning 9 000 417 482
Stilling Tillegg fra 1. april Garantert årslønn fra 1. april 2018
Stillinger uten særskilt krav om utdanning 9 000 374 382
FagarbeiderstiIIinger/tilsvarende fagarbeiderstiIIinger 9 000 389 582
Stillinger med krav om høgskoleutdanning 9 000 429 782
Stillinger med krav om høgskoleutdanning samt ytterligere spesialutdanning 9 000 444 682
Alle arbeidstakere med minimum 20 års ansiennitet Garantert årslønn fra 1. april 2018
393 700