Spekter - Aleris røntgen

Avtalen gjelder ansatte i Aleris røntgen (tidl. Curato røntgen as), som kontor- og administrasjonsmedarbeidere, helsesekretærer og helsefagarbeidere.

Mellomoppgjøret 2019

Til Fagforbundets medlemmer i Aleris røntgen AS som omfattes av overenskomsten mellom Fagforbundet og Aleris røntgen per 1.4.2019 gis et generelt tillegg på 15.000.- per år for 100 prosent stilling. I tillegg til det generelle tillegget gir et lavlønnstillegg på 3.900 per år for de med årslønn på 430.221 eller lavere per 31.3.2019.

Deltidsansatte gis et forholdsmessig tillegg.  

Tilleggene gis med virkning fra 1. april 2019.

Les hele protokollen her

 

Spekter 069

Tariffavtale for ansatte i Aleris røntgen as (tidl. Curato røntgen as).

Gyldig:
01.04.2018 - 31.03.2020

Avtalens innhold:
Aleris røntgen as (tidl. Curato røntgen as)

Protokoller:
Protokoll Aleris røntgen 2018


Spekter A-del

Tariffavtalens A-del i spekterområdet er fellesbestemmelser som gjelder alle ansatte der arbeidsgiver er medlem i Spekter.

Gyldig:
01.04.2018 - 31.03.2020

Avtalens innhold:
Spekter A-del

Protokoller:
Protokoll Spekter A-del 2018
Protokoll Spekter A-del 2019


Spekter 102

Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være.

Gyldig:
01.01.2018 - 31.12.2021

Avtalens innhold:
Hovedavtale Spekter


Sentrale tillegg og garantert årslønn etter ansiennitet fra 1. april 2018

Stilling Tillegg fra 1. april Garantert årslønn fra 1. april 2018
Stillinger uten særskilt krav om utdanning 9 000 323 282
FagarbeiderstiIIinger/tilsvarende fagarbeiderstiIIinger 9 000 349 382
Stillinger med krav om høgskoleutdanning 9 000 386 482
Stillinger med krav om høgskoleutdanning samt ytterligere spesialutdanning 9 000 405 882
Stilling Tillegg fra 1. april Garantert årslønn fra 1. april 2018
Stillinger uten særskilt krav om utdanning 9 000 328 282
FagarbeiderstiIIinger/tilsvarende fagarbeiderstiIIinger 9 000 354 482
Stillinger med krav om høgskoleutdanning 9 000 392 582
Stillinger med krav om høgskoleutdanning samt ytterligere spesialutdanning 9 000 410 882
Stilling Tillegg fra 1. april Garantert årslønn fra 1. april 2018
Stillinger uten særskilt krav om utdanning 9 000 342 982
FagarbeiderstiIIinger/tilsvarende fagarbeiderstiIIinger 9 000 364 082
Stillinger med krav om høgskoleutdanning 9 000 400 582
Stillinger med krav om høgskoleutdanning samt ytterligere spesialutdanning 9 000 417 482
Stilling Tillegg fra 1. april Garantert årslønn fra 1. april 2018
Stillinger uten særskilt krav om utdanning 9 000 374 382
FagarbeiderstiIIinger/tilsvarende fagarbeiderstiIIinger 9 000 389 582
Stillinger med krav om høgskoleutdanning 9 000 429 782
Stillinger med krav om høgskoleutdanning samt ytterligere spesialutdanning 9 000 444 682
Alle arbeidstakere med minimum 20 års ansiennitet Garantert årslønn fra 1. april 2018
393 700