Samfo

Samfo er arbeidsgiverorganisasjonen innenfor forbruker- og boligsamvirket. Fagforbundet har avtaler på vegne av medlemmer ansatt i boligbyggelag.

SAMFO er lagt ned

Mandag 7. januar vedtok SAMFOs ekstraordinære generalforsamling å oppløse SAMFO fra 31. januar 2020. I all hovedsak vil dagens medlemsbedrifter i SAMFO melde seg inn i Virke fra 1. februar 2020.

Dette innebærer at dere bør sjekke lokalt om boligsamvirket blir med over til Virke – alle medlemmer i SAMFO står fritt til å velge ny organisasjon når de oppløses. Hvis boligsamvirket velger å stå uorganisert, må vi inngå standard tariffavtale. Kontakt deres kompetansesenter for råd og veiledning.

Tariffavtalen med SAMFO er aktiv ut tariffperioden, og alle ansatte er dermed ivaretatt i denne perioden.

 


SAMFO 001

Avtaleteksten blir oppdatert så fort den foreligger. Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være.

Gyldig:
01.01.2018 - 31.12.2021

Avtalens innhold:
Hovedavtale SAMFO

Protokoller:
Protokoll Samfo hovedavtale 2018-21


Tillegg og garantert minstelønn fra 1. april 2019

Gruppe Tillegg fra 1. april Garantert årslønn fra 1. april 2019
Stilling uten særskilt krav om utanning 4 875 292 098
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende utdanningsnivå 4 875 317 098
Stillinger med krav om høgskole-/universitetsutdanning 4 875 362 848
Stillinger med krav om høgskole-/universitetsutdanning, samt spesialutdanning 4 875 381 848
Gruppe Tillegg fra 1. april Garantert årslønn fra 1. april 2019
Stilling uten særskilt krav om utanning 4 875 299 848
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende utdanningsnivå 2 535 323 098
Stillinger med krav om høgskole-/universitetsutdanning - -
Stillinger med krav om høgskole-/universitetsutdanning, samt spesialutdanning - -
Gruppe Tillegg fra 1. april Garantert årslønn fra 1. april 2019
Stilling uten særskilt krav om utanning 4 875 310 848
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende utdanningsnivå 4 875 333 098
Stillinger med krav om høgskole-/universitetsutdanning - -
Stillinger med krav om høgskole-/universitetsutdanning, samt spesialutdanning - -
Gruppe Tillegg fra 1. april Garantert årslønn fra 1. april 2019
Stilling uten særskilt krav om utanning 4 875 340 098
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende utdanningsnivå 4 875 355 098
Stillinger med krav om høgskole-/universitetsutdanning - -
Stillinger med krav om høgskole-/universitetsutdanning, samt spesialutdanning - -

Aktuelt

Oppgjøret for medlemmer i boligsamvirke er i havn

Torsdag 11. april 2019 ble det enighet i forhandlingene mellom LO og SAMFO. For Fagforbundet omfatter oppgjøret 426 medlemmer som jobber i boligsamvirke.

11.04.2019

Se flere artikler