Samfo

Samfo er arbeidsgiverorganisasjonen innenfor forbruker- og boligsamvirket. Fagforbundet har avtaler på vegne av medlemmer ansatt i boligbyggelag.

Mellomoppgjøret 2019

Fagforbundet og SAMFO ble 11. april enige i forhandlingene på Overenskomst for boligsamvirket. Resultatet er i tråd med meklingsresultatet i LO-NHO-oppgjøret, og sikrer økt kjøpekraft for arbeidstakere i SAMFO.

Det sentrale oppgjøret ble avsluttet med enighet 11. april 2019. Det ble blant annet avtalt følgende:

  • Et generelt tillegg til alle på kr 2,50 fra 1. april.

Årets lønnsoppgjør er gjennomført som et samordnet oppgjør. Det betyr at LO og SAMFO forhandlet alle tariffavtalene/overenskomstene samlet. Deretter var det tilpasningsforhandlinger på Overenskomst for boligsamvirke. 

 


SAMFO 001

Avtaleteksten blir oppdatert så fort den foreligger. Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være.

Gyldig:
01.01.2018 - 31.12.2021

Avtalens innhold:
Hovedavtale SAMFO

Protokoller:
Protokoll Samfo hovedavtale 2018-21


Tillegg og garantert minstelønn fra 1. april 2019

Gruppe Tillegg fra 1. april Garantert årslønn fra 1. april 2019
Stilling uten særskilt krav om utanning 4 875 292 098
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende utdanningsnivå 4 875 317 098
Stillinger med krav om høgskole-/universitetsutdanning 4 875 362 848
Stillinger med krav om høgskole-/universitetsutdanning, samt spesialutdanning 4 875 381 848
Gruppe Tillegg fra 1. april Garantert årslønn fra 1. april 2019
Stilling uten særskilt krav om utanning 4 875 299 848
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende utdanningsnivå 2 535 323 098
Stillinger med krav om høgskole-/universitetsutdanning - -
Stillinger med krav om høgskole-/universitetsutdanning, samt spesialutdanning - -
Gruppe Tillegg fra 1. april Garantert årslønn fra 1. april 2019
Stilling uten særskilt krav om utanning 4 875 310 848
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende utdanningsnivå 4 875 333 098
Stillinger med krav om høgskole-/universitetsutdanning - -
Stillinger med krav om høgskole-/universitetsutdanning, samt spesialutdanning - -
Gruppe Tillegg fra 1. april Garantert årslønn fra 1. april 2019
Stilling uten særskilt krav om utanning 4 875 340 098
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende utdanningsnivå 4 875 355 098
Stillinger med krav om høgskole-/universitetsutdanning - -
Stillinger med krav om høgskole-/universitetsutdanning, samt spesialutdanning - -

Aktuelt

Oppgjøret for medlemmer i boligsamvirke er i havn

Torsdag 11. april 2019 ble det enighet i forhandlingene mellom LO og SAMFO. For Fagforbundet omfatter oppgjøret 426 medlemmer som jobber i boligsamvirke.

11.04.2019

Se flere artikler