Samfo

Samfo er arbeidsgiverorganisasjonen innenfor forbruker- og boligsamvirket. Fagforbundet har avtaler på vegne av medlemmer ansatt i boligbyggelag.

Hovedoppgjøret 2018

Fagforbundet og SAMFO ble 8. mai enige i forhandlingene på Overenskomst for boligsamvirket. Resultatet er i tråd med meklingsresultatet i LO-NHO-oppgjøret, og sikrer økt kjøpekraft for arbeidstakere i SAMFO.

Det sentrale oppgjøret ble avsluttet med enighet 8. mai 2018. Det ble blant annet avtalt følgende:

  • Et generelt tillegg til alle på kr 1,30 fra 1. april.
  • For borettslag som ikke gjennomfører lokale forhandlinger gis et lokalt tillegg på 4 050 kr pr år i 100% stilling. Beløpet beregnes forholdsmessig for deltidsansatte. Tillegget regnes fra 1. april.

Årets lønnsoppgjør er gjennomført som et samordnet oppgjør. Det betyr at LO og SAMFO forhandlet alle tariffavtalene/overenskomstene samlet. Deretter var det tilpasningsforhandlinger på Overenskomst for boligsamvirke. Uravstemningen skal derfor foregå på samme måte. 


SAMFO 001

Avtaleteksten blir oppdatert så fort den foreligger. Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være.

Gyldig:
01.01.2018 - 31.12.2021

Avtalens innhold:
Hovedavtale SAMFO

Protokoller:
Protokoll Samfo hovedavtale 2018-21


Tillegg og garantert minstelønn fra 1. april 2018

Gruppe Tillegg fra 1. april Garantert årslønn fra 1. april 2018
Stilling uten særskilt krav om utanning 2 535 287 223
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende utdanningsnivå 2 535 312 223
Stillinger med krav om høgskole-/universitetsutdanning 2 535 357 973
Stillinger med krav om høgskole-/universitetsutdanning, samt spesialutdanning 2 535 376 973
Gruppe Tillegg fra 1. april Garantert årslønn fra 1. april 2018
Stilling uten særskilt krav om utanning 2 535 294 973
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende utdanningsnivå 2 535 318 223
Stillinger med krav om høgskole-/universitetsutdanning - -
Stillinger med krav om høgskole-/universitetsutdanning, samt spesialutdanning - -
Gruppe Tillegg fra 1. april Garantert årslønn fra 1. april 2018
Stilling uten særskilt krav om utanning 2 535 305 973
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende utdanningsnivå 2 535 328 223
Stillinger med krav om høgskole-/universitetsutdanning - -
Stillinger med krav om høgskole-/universitetsutdanning, samt spesialutdanning - -
Gruppe Tillegg fra 1. april Garantert årslønn fra 1. april 2018
Stilling uten særskilt krav om utanning 2 535 335 223
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende utdanningsnivå 2 535 350 223
Stillinger med krav om høgskole-/universitetsutdanning - -
Stillinger med krav om høgskole-/universitetsutdanning, samt spesialutdanning - -

Aktuelt

Enighet i tariffoppgjøret mellom Fagforbundet og SAMFO

Fagforbundet og SAMFO ble 8. mai enige i forhandlingene på Overenskomst for boligsamvirket. Resultatet er i tråd med meklingsresultatet i LO-NHO-oppgjøret, og sikrer økt kjøpekraft for arbeidstakere i SAMFO.

09.05.2018

Se flere artikler