Klart ja-flertall i lønnsoppgjøret i private barnehager (PBL)

Fagforbundets forhandlingsdelegasjon: Tor-Inge Hoaas, Stian Bryde-Erichsen, Kristin Bakker, Karianne Hansen Heien og forhandlingsleder Anne Green Nilsen. (Foto: Renate Tårnes)

Et klart flertall på 69 prosent stemte ja til lønnsoppgjøret i private barnehager. Også medlemmene i Delta sa ja, mens Utdanningsforbundets medlemmer stemte nei og må belage seg på mekling.

30.10.2020 av Marianne Billing

I alt valgte ca. 40 prosent av medlemmene i PBL-området i Fagforbundet å bruke stemmeretten sin i uravstemningen om årets oppgjør.

– Vi er glade for at medlemmene støtter opp om forhandlingsresultatet og at vi nå har en ny avtale, sier Fagforbundets forhandlingsleder, Anne Green Nilsen.

Tillegg på linje med frontfaget

Utsiktene for årets forhandlinger ble drastisk endret som følge av koronaepidemien, med en langt lavere økonomisk ramme enn utsiktene tilsa tidligere i år. Det ble ikke gitt noen generelle tillegg til de ansatte i dette lønnsoppgjøret.

Det økonomiske resultatet er på linje med frontfaget og fulgte blant annet av tillegg avtalt i fjor. Og virkningen av fjorårets oppgjør i PBL var at det var svært lite å forhandle om for hovedoppgjøret i 2020. Rammen for oppgjøret på 1,7 prosent var spist opp av oppgjøret i 2019. 

Delvise lønnsopprykk i 2019

Tariffåret 2019 var vanskelig for medlemmene å sette seg inn i. De fikk lønnsøkninger 1. mai og 1. juli og noen få grupper, langt fra alle, fikk et ytterligere løft per 1. januar 2020 som en del av lønnsoppgjøret i fjor. Også i 2019-oppgjøret var det fagarbeiderne og høyskolegruppene som hang etter og skulle ha et ekstra løft. Det fikk de med tilleggene som ble gitt 1. mai og 1. juli. For eksempel fikk en fagarbeider med 16 års ansiennitet et opprykk på over 17 000 kroner. En høyskoleutdannet, for eksempel en barnehagelærer, fikk oppfylt kravet om at de ikke skulle tjene under 500 000 kroner med full ansiennitet. For å innfri dette fikk også denne gruppen solide lønnsløft i 2019.

Les mer om lønnsoppgjøret i private barnehager