Enighet i lønnsoppgjøret i private barnehager (PBL)

Fagforbundets forhandlingsdelegasjon: Tor-Inge Hoaas, Stian Bryde-Erichsen, Kristin Bakker, Karianne Hansen Heien og forhandlingsleder Anne Green Nilsen. (Foto: Renate Tårnes)

Fagforbundet og Private Barnehagers Landsforbund (PBL) ble 5. oktober enige om en ny tariffavtale. Fagforbundet er fornøyd med at arbeidstagere som etter avtale med arbeidsgiver tar relevant fagbrev i løpet av tilsettingsperioden, skal lønnes som fagarbeider.

05.10.2020 av Marianne Billing
Sist oppdatert: 28.10.2020

– Det er viktig for å oppmuntre til etterutdanning, sikre en lønnsutvikling og øke kompetansen i barnehagene, sier Fagforbundets forhandlingsleder Anne Green Nilsen.

Siden dette er et hovedoppgjør forhandlet Fagforbundet og PBL om revisjon av tariffavtalen og Hovedavtalen og partene er enige om en ny tariffavtale for den neste toårsperioden. 

Last ned protokollen i lønnsoppgjøret i private barnehager (PBL)

Tillegg på linje med frontfaget

Utsiktene for årets forhandlinger ble drastisk endret som følge av koronaepidemien, med en langt lavere økonomisk ramme enn utsiktene tilsa tidligere i år. 

Lønnsøkningen ble gitt i januar

Det ble ikke gitt noen generelle tillegg til de ansatte i dette lønnsoppgjøret. Grunnen er at de fikk en lønnsøkning allerede i januar. Det økonomiske resultatet er på linje med frontfaget og fulgte blant annet av tillegg avtalt i fjor, gitt med virkning fra 1. januar i år.

Pensjon tema til neste år

Videre er partene enige om at pensjon kan bli tema i mellomoppgjøret 2021 samt at partene kan arbeide videre sammen for å forhindre kutt i pensjonstilskudd til barnehagene.

Fagforbundet er også fornøyd med at Hovedavtalens bestemmelser om partssamarbeid på arbeidsplassen er styrket, og viktigheten av dette for et mer inkluderende, helsefremmende og forebyggende arbeidsmiljø. Videre er det avtalt at sentrale parter skal ha kontaktmøter to ganger i året. Partene er også enige om at klima- og miljøtiltak er en del av partssamarbeidet.

Fagforbundet forhandlet sammen med Utdanningsforbundet og Delta.