Lønnsforhandlingene er i gang i private barnehager (PBL)

Fagforbundets forhandlingsdelegasjon: Tor-Inge Hoaas, Stian Bryde-Erichsen, Kristin Bakker, Karianne Hansen Heien og forhandlingsleder Anne Green Nilsen. (Foto: Renate Tårnes)

Partene i PBL-oppgjøret forhandler 5. oktober årets lønnsoppgjør. I tillegg til økonomiske krav, krever Fagforbundet økt satsing på helsefremmende og forebyggende arbeidsmiljø.

05.10.2020 av Marianne Billing

På grunn av koronapandemien er de økonomiske forutsetningene for årets oppgjør annerledes enn forventet. Likevel er det det er reelle forhandlinger som skal gjennomføres.

Dette er et hovedoppgjør og da forhandles det også om en rekke bestemmelser i avtaleverket ut over rene pengekrav. 

Partssammensatt utvalg om arbeidsmiljø

Fagforbundet ønsker et partssammensatt utvalg som skal diskutere hvorvidt dagens tariffbestemmelser bidrar til et helsefremmende og forebyggende arbeidsmiljø som kan redusere sykefraværet og øke avgangsalderen, og foreslå eventuelle endringer i tariffavtalen basert på den kunnskap som foreligger.

Fagforbundet fremmer også krav om at ansatte med relevant fagbrev skal lønnsinnplasseres som fagarbeidere.

Styrke tillitsvalgtsordning 

Fagforbundet ønsker at det i  barnehagekjeder med flere barnehager skal det opprettes en hovedtillitsvalgtordning.

Ny AFP

I fjor ble Fagforbundet og de andre forhandlingspartene enige med PBL om en pensjonsordning der prinsippene Fagforbundet har kjempet for, var med. Dermed er ikke pensjon et tema i år. Men i PBL-området skal det legges til rette for overgang til ny AFP-ordning. Partene ønsker at det skal nedsettes et utvalg som skal se på hvordan dette kan gjøres, og som danner grunnlag for forhandlinger om dette i hovedoppgjøret i 2022.

Fagforbundet forhandler sammen med Utdanningsforbundet og Delta.