NHO - Ambulanse

Avtalen gjelder ambulansepersonell som ikke er ansatt på sykehus.

Hovedoppgjøret 2020

Lønnsøkning innenfor avtaleområde 118 er bra sammenlignet med andre tariffoppgjør i år. Resultatet innebærer blant annet en økning av lønnssatsene til ambulansearbeider fra 17 000 kroner – 24 000 kroner avhengig av ansiennitet. Gjelder fra 1. april 2020. Fra 1. januar gis det ytterligere et tillegg for ambulansearbeider pluss.

Resultatet i forhandlingene mellom Fagforbundet og NHO Service og Handel innebærer blant annet en lønnsøkning fra 14 550 kroner til 28 800 kroner. Dette er avhengig av hvor du ligger på ansiennitetsstigen. Lærlinger som tar ordinære vakter får en lønnsøkning på ca. 32,- kroner per time.

Dette er de nye lønnssatsene: 

 

Årslønn ambulansearbeider. Gjelder fra 1. april 2020.

Årslønn ambulansearbeider med tilleggsutdanning. Gjelder fra 1. januar 2021 *

0 år

370 000

390 000

4 år

375 000

395 000

8 år

388 000

408 000

10 år

442 000

462 000

Kolonnen for ambulansepersonell utgår. Ny kolonne for ambulansearbeider med tilleggsutdanning tilføyes fra 1. januar 2021.

* Med ambulansemedarbeider med tilleggsutdanning menes bachelor i paramedisin, sykepleier med autorisasjon som ambulansearbeider og ambulansearbeider med videreutdanning i paramedic.

Se tariffplakat og mer informasjon om oppgjøret

Mellomoppgjøret 2019

I mellomoppgjøret 2019 ble det forhandlet fram et tillegg på kr 2,50 pr time, dvs 4 875 kroner i året. 

I tillegg ble det forhandlet fram et lavlønnstillegg på 2 kroner pr time, tilsammen 8775 kroner i året, for alle på avtaler der gjennomsnittslønna ligger under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Fagforbundets medlemmer på overenskomsten for dyrepleiere og klinikkassistenter blir omfattet av dette lavlønnstillegget.

Rammen for oppgjøret er anslått til 3,2 prosent. For Fagforbundet omfatter resultatet om lag 4 000 medlemmer. 

Lønnssatser. Gjeldene fra 1. april 2019

Stilling Lønnstillegg Årslønn
Ambulansepersonell 4 875 318 875
Ambulansearbeider 4 875 357 875
Stilling Lønnstillegg Årslønn
Ambulansepersonell 4 875 323 875
Ambulansearbeider 4 875 362 875
Stilling Lønnstillegg Årslønn
Ambulansepersonell 4 875 334 875
Ambulansearbeider 4 875 368 875
Stilling Lønnstillegg Årslønn
Ambulansepersonell 4 875 379 875
Ambulansearbeider 4 875 422 875
Stilling Lønnstillegg Årslønn
Ambulansepersonell 4 875 406 875
Ambulansearbeider 4 875 -
NHO 118

Avtaleteksten er ikke klar ennå. Du må lese protokollen for å finne ut konkret hva partene ble enige om. Ambulanseoverenskomsten blir forhandlet med NHO service og handel.


NHO 001

Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være.

Gyldig:
01.01.2018 - 31.12.2021

Avtalens innhold:
Hovedavtale LO-NHO

Protokoller:
Protokoll LO-NHO hovedavtale 2018