NHO - Ambulanse

Avtalen gjelder ambulansepersonell som ikke ar ansatt på sykehus.

Hovedoppgjøret 2018

Tariffoppgjøret 2018 var et samordnet oppgjør. Det betyr at alle avtalene mellom LO og NHO ble forhandlet sammen - med forbundsvise tilpasningsforhandlinger for noen tariffområder, blant andre ambulanseavtalen.

Kort om resultatet:

  • årslønnssatsene for ambulansearbeider inkludert «20 prosenten» økes fra mellom kr 20 400,- til 24 000,- Dette er avhengig hvor du ligger på ansiennitetsstigen.
  • Satsene på tillegg for paramedic-utdanning og legedelegerte oppgaver heves til hhv. kr. 33 000 og kr. 18 000 fra 1. april 2018.
  • Matpengesatsen økes til kr 86,50.

Lønnssatser. Gjeldene fra 1. juli 2018

Stilling Årslønn
Ambulansepersonell 314 000
Ambulansearbeider 353 000
Stilling Årslønn
Ambulansepersonell 319 000
Ambulansearbeider 358 000
Stilling Årslønn
Ambulansepersonell 330 000
Ambulansearbeider 364 000
Stilling Årslønn
Ambulansepersonell 375 000
Ambulansearbeider 418 000
Stilling Årslønn
Ambulansepersonell 402 000
Ambulansearbeider -
NHO 118

Avtaleteksten er ikke klar ennå. Du må lese protokollen for å finne ut konkret hva partene ble enige om. Ambulanseoverenskomsten blir forhandlet med NHO service og handel.


NHO 001

Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være.

Gyldig:
01.01.2018 - 31.12.2021

Avtalens innhold:
Hovedavtale LO-NHO

Protokoller:
Protokoll LO-NHO hovedavtale 2018