NHO - Ambulanse

Avtalen gjelder ambulansepersonell som ikke er ansatt på sykehus.

Hovedoppgjøret 2020

Lønnsøkning innenfor avtaleområde 118 er bra sammenlignet med andre tariffoppgjør i år. Resultatet innebærer blant annet en økning av lønnssatsene til ambulansearbeider fra 17 000 kroner – 24 000 kroner avhengig av ansiennitet. Gjelder fra 1. april 2020. Fra 1. januar gis det ytterligere et tillegg for ambulansearbeider pluss.

Resultatet i forhandlingene mellom Fagforbundet og NHO Service og Handel innebærer blant annet en lønnsøkning fra 14 550 kroner til 28 800 kroner. Dette er avhengig av hvor du ligger på ansiennitetsstigen. Lærlinger som tar ordinære vakter får en lønnsøkning på ca. 32,- kroner per time.

Lønnssatser

Stilling Årslønn
Årslønn ambulansearbeider. Gjelder fra 1. april 2020. 370 000
Årslønn ambulansearbeider med tilleggsutdanning. Gjelder fra 1. januar 2021 390 000
Med ambulansemedarbeider med tilleggsutdanning menes bachelor i paramedisin, sykepleier med autorisasjon som ambulansearbeider og ambulansearbeider med videreutdanning i paramedic.
Stilling Årslønn
Årslønn ambulansearbeider. Gjelder fra 1. april 2020. 375 000
Årslønn ambulansearbeider med tilleggsutdanning. Gjelder fra 1. januar 2021 395 000
Stilling Årslønn
Årslønn ambulansearbeider. Gjelder fra 1. april 2020. 388 000
Årslønn ambulansearbeider med tilleggsutdanning. Gjelder fra 1. januar 2021 408 000
Stilling Årslønn
Årslønn ambulansearbeider. Gjelder fra 1. april 2020. 442 000
Årslønn ambulansearbeider med tilleggsutdanning. Gjelder fra 1. januar 2021 462 000
NHO 118

Ambulanseoverenskomsten blir forhandlet med NHO service og handel. Avtalen gjelder for ambulansepersonell som ikke er ansatt på sykehus.

Gyldig:
01.04.2020 - 31.03.2022

Avtalens innhold:
Ambulanseoverenskomsten

Protokoller:
Protokoll hovedoppgjøret 2020, Ambulanseoverenskomsten


NHO 001

Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være.

Gyldig:
01.01.2018 - 31.12.2021

Avtalens innhold:
Hovedavtale LO-NHO

Protokoller:
Protokoll LO-NHO hovedavtale 2018