NHO - Ambulanse

Avtalen gjelder ambulansepersonell som ikke er ansatt på sykehus.

Mellomoppgjøret 2019

I mellomoppgjøret 2019 ble det forhandlet fram et tillegg på kr 2,50 pr time, dvs 4 875 kroner i året. 

I tillegg ble det forhandlet fram et lavlønnstillegg på 2 kroner pr time, tilsammen 8775 kroner i året, for alle på avtaler der gjennomsnittslønna ligger under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Fagforbundets medlemmer på overenskomsten for dyrepleiere og klinikkassistenter blir omfattet av dette lavlønnstillegget.

Rammen for oppgjøret er anslått til 3,2 prosent. For Fagforbundet omfatter resultatet om lag 4 000 medlemmer. 

Lønnssatser. Gjeldene fra 1. april 2019

Stilling Lønnstillegg Årslønn
Ambulansepersonell 4 875 318 875
Ambulansearbeider 4 875 357 875
Stilling Lønnstillegg Årslønn
Ambulansepersonell 4 875 323 875
Ambulansearbeider 4 875 362 875
Stilling Lønnstillegg Årslønn
Ambulansepersonell 4 875 334 875
Ambulansearbeider 4 875 368 875
Stilling Lønnstillegg Årslønn
Ambulansepersonell 4 875 379 875
Ambulansearbeider 4 875 422 875
Stilling Lønnstillegg Årslønn
Ambulansepersonell 4 875 406 875
Ambulansearbeider 4 875 -
NHO 118

Avtaleteksten er ikke klar ennå. Du må lese protokollen for å finne ut konkret hva partene ble enige om. Ambulanseoverenskomsten blir forhandlet med NHO service og handel.


NHO 001

Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være.

Gyldig:
01.01.2018 - 31.12.2021

Avtalens innhold:
Hovedavtale LO-NHO

Protokoller:
Protokoll LO-NHO hovedavtale 2018