NHO - Ambulanse

Ambulanseoverenskomsten (NHO 118) gjelder ambulansepersonell som ikke er ansatt på sykehus.

Mellomoppgjøret 2021

Mellomoppgjøret 2021 var et samordnet oppgjør. Det betyr at LO og NHO forhandlet alle avtaler felles - og dermed også resultatet for alle medlemmer omfattet av dem. 

Partene klarte ikke bli enige i ordinære forhandlinger. Etter mekling ble partene enige om et generelt tillegg på 2,25 kr pr time, dvs. 4 387,- kroner i året.

Partene ble også enige om at lavlønnstillegg på ytterligere 1 kr pr time, dvs. 1 950,- kroner i året. Fagforbundets medlemmer på overenskomsten for dyrepleiere og klinikkassistenter blir omfattet av dette lavlønnstillegget.

I tillegg kommer resultatet av eventuelle lokale forhandlinger.

Ramme for oppgjøret er på 2,7 prosent.

Se flere detajer om LO/NHO-oppgjøret i Riksmeklerens møtebok

Hovedoppgjøret 2020

Lønnsøkning innenfor avtaleområde 118 er bra sammenlignet med andre tariffoppgjør i år. Resultatet innebærer blant annet en økning av lønnssatsene til ambulansearbeider fra 17 000 kroner – 24 000 kroner avhengig av ansiennitet. Gjelder fra 1. april 2020. Fra 1. januar gis det ytterligere et tillegg for ambulansearbeider pluss.

Resultatet i forhandlingene mellom Fagforbundet og NHO Service og Handel innebærer blant annet en lønnsøkning fra 14 550 kroner til 28 800 kroner. Dette er avhengig av hvor du ligger på ansiennitetsstigen. Lærlinger som tar ordinære vakter får en lønnsøkning på ca. 32,- kroner per time.

NHO 118

Ambulanseoverenskomsten blir forhandlet med NHO service og handel. Avtalen gjelder for ambulansepersonell som ikke er ansatt på sykehus.

Gyldig:
01-04-2020 - 31-03-2022

Avtalens innhold:
Ambulanseoverenskomsten

Protokoller:
Protokoll hovedoppgjøret 2020, Ambulanseoverenskomsten


NHO 001

Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være.


Lønnssatser

StillingÅrslønn
Årslønn ambulansearbeider. Gjelder fra 1. april 2020.370 000
Årslønn ambulansearbeider med tilleggsutdanning. Gjelder fra 1. januar 2021390 000
Med ambulansemedarbeider med tilleggsutdanning menes bachelor i paramedisin, sykepleier med autorisasjon som ambulansearbeider og ambulansearbeider med videreutdanning i paramedic.
StillingÅrslønn
Årslønn ambulansearbeider. Gjelder fra 1. april 2020.375 000
Årslønn ambulansearbeider med tilleggsutdanning. Gjelder fra 1. januar 2021395 000
StillingÅrslønn
Årslønn ambulansearbeider. Gjelder fra 1. april 2020.388 000
Årslønn ambulansearbeider med tilleggsutdanning. Gjelder fra 1. januar 2021408 000
StillingÅrslønn
Årslønn ambulansearbeider. Gjelder fra 1. april 2020.442 000
Årslønn ambulansearbeider med tilleggsutdanning. Gjelder fra 1. januar 2021462 000