Samfunnsbedriftene - konkuranseutsatte bedrifter (tidl. KS Bedrift)

Avtalen omfatter ansatte i kommunalt eide AS og interkommunale selskaper innen avfall/gjenvinning, biblioteksentralen, IKT-bedrifter, næring/eiendom, parkering, revisjon og vann og avløp.

 

Mellomoppgjøret 2019

Fagforbundet og EL og IT forbundet kom til enighet med KS bedrift i mellomoppgjøret for konkurranseutsatte bedrifter 14 mai.

Resultat:

  • Det gis et generelt tillegg til alle i normerte stillinger i gruppe 1 på kr. 6200
  • Det gis et generelt tillegg til alle i unormerte stillinger gruppe 1 på 1,45 % dog minst kr. 6200
  • G – regulering av 20 – års garantien med kr 13 900, ny garantilønn kr. 413 900.
  • Garantilønnssatsene økes til beløpene vist i tabellen under.

Kompetanseløft i garantilønnssystemet

For fagarbeidere og for fagarbeidere med fagskole er det gitt et kompetanseløft i form av ytterligere heving av garantilønnsnivåene. Tilleggene på garantilønn er på mellom 15 600 og 21 625 avhengig av ansiennitetstrinn.

Det økonomiske resultatet er på nivå med rammen fra frontfaget.

Pensjon

Når det gjelder pensjon er partene enige, med bakgrunn i den pågående prosessen i KS-området, og i påvente av Stortingsbehandling av ny offentlig tjenestepensjon håndteres endrede regler om offentlig tjenestepensjon på følgende måte:

  • Partene er enige om at det endelige resultatet i kommuneoppgjøret, hva gjelder regler om offentlig tjenestepensjon, implementeres i Hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter.
  • Dersom partene ikke blir enige om regulering av pensjon. Er partene enige om at det er konfliktadgang uavhengig av den fredsplikt som følger av tariffavtalens gyldighetstid.
  • For øvrig kommer hovedtariffavtalens regler til anvendelse på tilsvarende måte som ved opprettelse av tariffavtale jf. Hovedavtalens del A § 5.

Partssammansatt arbeid

Det skal også settes ned et partssammensatt utvalg som skal vurdere lønns- og forhandlingsbestemmelsene i avtalens kapittel 3.

Hovedoppgjøret 2018

I hovedoppgjøret i 2018 ble det gitt et generelt tillegg på 9 800 kroner med virkning fra 1. mai. I tillegg ble garantilønningene hevet med tilsvarende beløp. Arbeidstakere med 20 års ansiennitet eller mer, ble sikra en grunnlønn på minst 400.000 kroner i 100 prosent stilling. Helge- og ubekvemstillegg økte, noe som heva lønna for de lavest lønte i avtaleområdet.

 

Tillegg for ansiennitet og garantert årslønn etter ansiennitet fra 1. mai 2019

Stillingsgruppe Garantert årslønn per 1. mai. 2019
Stillinger uten særskilt krav til ut.d 297 275
Fagarbeider/tilsv. fagarbeider 350 800
Fagarbeider med fagskole 372 800
Stillingsgruppe Tillegg for ansiennitet per 1. mai Garantert årslønn per 1. mai. 2019
Stillinger uten særskilt krav til ut.d 5 500 302 775
Fagarbeider/tilsv. fagarbeider 6 400 357 200
Fagarbeider med fagskole 6 400 379 200
Stillingsgruppe Tillegg for ansiennitet per 1. mai Garantert årslønn per 1. mai. 2019
Stillinger uten særskilt krav til ut.d 2 800 305 575
Fagarbeider/tilsv. fagarbeider 3 500 360 700
Fagarbeider med fagskole 3 500 382 700
Stillingsgruppe Tillegg for ansiennitet per 1. mai Garantert årslønn per 1. mai. 2019
Stillinger uten særskilt krav til ut.d 3 000 308 575
Fagarbeider/tilsv. fagarbeider 4 200 364 900
Fagarbeider med fagskole 4 200 386 900
Stillingsgruppe Tillegg for ansiennitet per 1. mai Garantert årslønn per 1. mai. 2019
Stillinger uten særskilt krav til ut.d 8 100 316 675
Fagarbeider/tilsv. fagarbeider 11 400 376 300
Fagarbeider med fagskole 11 400 398 300
Stillingsgruppe Tillegg for ansiennitet per 1. mai Garantert årslønn per 1. mai. 2019
Stillinger uten særskilt krav til ut.d 46 300 356 775
Fagarbeider/tilsv. fagarbeider 36 700 413 000
Fagarbeider med fagskole 34 700 433 000
Stillingsgruppe Tillegg for ansiennitet per 1. mai Garantert årslønn per 1. mai. 2019
Stillinger uten særskilt krav til ut.d 2000 364 975
Fagarbeider/tilsv. fagarbeider 10 000 423 000
Fagarbeider med fagskole 10 000 443 000
KS 1701

Avtalen omfatter ansatte i kommunalt eide AS og interkommunale selskaper innen avfall/gjenvinning, biblioteksentralen, IKT-bedrifter, næring/eiendom, parkering, revisjon og vann og avløp.


KS 301

Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være.

Gyldig:
01.01.2020 - 31.12.2021

Avtalens innhold:
Hovedavtale for kommunesektoren

Protokoller:
Protokoll KS hovedavtale 2020 - 2021