Samfunnsbedriftene - konkuranseutsatte bedrifter (tidl. KS Bedrift)

Avtalen omfatter ansatte i kommunalt eide AS og interkommunale selskaper innen avfall/gjenvinning, biblioteksentralen, IKT-bedrifter, næring/eiendom, parkering, revisjon og vann og avløp.

Hovedoppgjøret 2020

Etter krevende forhandlinger om hovedtariffavtale for konkurranseutsatte bedrifter endte forhandlingene med en prolongering av eksisterende avtale i to år.

Tillegg for ansiennitet og garantert årslønn etter ansiennitet fra 1. mai 2019

Stillingsgruppe Garantert årslønn per 1. mai. 2019
Stillinger uten særskilt krav til ut.d 297 275
Fagarbeider/tilsv. fagarbeider 350 800
Fagarbeider med fagskole 372 800
Stillingsgruppe Tillegg for ansiennitet per 1. mai Garantert årslønn per 1. mai. 2019
Stillinger uten særskilt krav til ut.d 5 500 302 775
Fagarbeider/tilsv. fagarbeider 6 400 357 200
Fagarbeider med fagskole 6 400 379 200
Stillingsgruppe Tillegg for ansiennitet per 1. mai Garantert årslønn per 1. mai. 2019
Stillinger uten særskilt krav til ut.d 2 800 305 575
Fagarbeider/tilsv. fagarbeider 3 500 360 700
Fagarbeider med fagskole 3 500 382 700
Stillingsgruppe Tillegg for ansiennitet per 1. mai Garantert årslønn per 1. mai. 2019
Stillinger uten særskilt krav til ut.d 3 000 308 575
Fagarbeider/tilsv. fagarbeider 4 200 364 900
Fagarbeider med fagskole 4 200 386 900
Stillingsgruppe Tillegg for ansiennitet per 1. mai Garantert årslønn per 1. mai. 2019
Stillinger uten særskilt krav til ut.d 8 100 316 675
Fagarbeider/tilsv. fagarbeider 11 400 376 300
Fagarbeider med fagskole 11 400 398 300
Stillingsgruppe Tillegg for ansiennitet per 1. mai Garantert årslønn per 1. mai. 2019
Stillinger uten særskilt krav til ut.d 46 300 356 775
Fagarbeider/tilsv. fagarbeider 36 700 413 000
Fagarbeider med fagskole 34 700 433 000
Stillingsgruppe Tillegg for ansiennitet per 1. mai Garantert årslønn per 1. mai. 2019
Stillinger uten særskilt krav til ut.d 2000 364 975
Fagarbeider/tilsv. fagarbeider 10 000 423 000
Fagarbeider med fagskole 10 000 443 000
KS 1701

Hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter omfatter ansatte i kommunalt eide AS og interkommunale selskaper innen avfall/gjenvinning, biblioteksentralen, IKT-bedrifter, næring/eiendom, parkering, revisjon og vann og avløp. Etter krevende forhandlinger i 2020 om hovedtariffavtale for konkurranseutsatte bedrifter endte forhandlingene med å fortsette eksisterende avtale i to år.


KS 301

Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være.

Gyldig:
01.01.2020 - 31.12.2021

Avtalens innhold:
Hovedavtale for kommunesektoren

Protokoller:
Protokoll KS hovedavtale 2020 - 2021