KS Energiavtalen

Gjelder ansatte i energiverk som har medlemsskap i KS Bedrift

Tariffoppgjøret 2018

De viktigste elementene i resultatet er:

  • Generelt tillegg på kr. 3510 pr 1. juli 2018
  • Minstelønnssatsene på normerte stillingskoder heves med 5 % fra 1. juli 2018
  • Kompensasjon for vaktbelastning justeres til kr. 435 for overordnet vakt og kr. 260 for underordnet vakt.
  • Viktige endringer for skift- og spiseforhold og kompetanseutvikling

Sentrale tillegg og garantert årslønn per 01.07.2018

Stillingsbetegnelse Tillegg fra 1. juli Garantert årslønn fra 1. juli 2018
Arbeider 24 756 372 876
Arbeidsleder 25 656 391 776
Elektromaskinist / Energioperatør 26 856 416 976
Energimontør 26 856 416 976
Fagarbeider 25 406 386 526
Fagarbeider med krav om fagskoleutdannelse 406 526
Fagarbeider med krav om fagskoleutdanning (særaldersgrense) 406 526
Merkantilmedarbeider 25 306 384 426
Maskinmester 26 706 413 826
Sekretær 25 556 389 676
Servicemedarbeider 24 756 372 876
Unge arbeidstakere/ferievikarer 18 471 240 886

KS 301

Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være.

Gyldig:
01.01.2020 - 31.12.2021

Avtalens innhold:
Hovedavtale for kommunesektoren

Protokoller:
Protokoll KS hovedavtale 2020 - 2021