Arkiv for artikler til «Aktuelt»


Oppgjøret i kirkelige virksomheter (KA) er i gang

Forhandlingene mellom Fagforbundet og KA - Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter. starter i dag. Fristen for å komme til enighet er mandag 2. november.

28.10.2020

Felles uttalelse om korona-situasjonen i kirkesektoren

Arbeidstakerorganisasjonene og KA ber om dialog, raushet og fleksibilitet lokalt i ei utfordrende tid.

20.03.2020

Forlenger hovedavtalen i kirkelig sektor

Hovedavtalen for kirkelig sektor videreføres for to nye år, uten endringer. Dette ble resultatet da arbeidstakerorganisasjonene og Kirkens arbeidsgiverforening forsøkte å forhandle fram en ny avtale.

17.12.2019

Enighet i lønnsoppgjøret for kirkelige virksomheter

Etter noen dagers ekstra pause i forhandlingene, ble det til slutt løsning i mellomoppgjøret med Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter (KA). Avtalen kom på plass i Kirkens Hus i Oslo 26. juni. Se tilleggene.

25.06.2019

Resultat for organisasjonsmedlemmer i KA

Torsdag 25 oktober kom Fagforbundet og KA (kirkelig arbeidsgiverforening) til enighet i årets oppgjør for Organisasjonsmedlemmer.

26.10.2018

I havn med mekling i kirkelige virksomheter

Det ble meklingsresultat i avtaleområdet Kirkens arbeidsgiverorganisasjon (KA) natt til 19. september. Fagforbundet forhandlet fram et resultat som gir en årslønnsvekst på linje med arbeidslivet for øvrig.

18.09.2018

Enighet i mellomoppgjøret for kirka

Det er enighet i forhandlingene mellom Fagforbundet og KA - for ansatte i bispedømmene og kirkerådet.

22.06.2017

Enighet i lønnsoppgjøret for ansatte i KA

Det er enighet i forhandlingene mellom Fagforbundet og KA - Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter.

20.06.2017

Nytt gjennom­slag for hybrid­pensjon

- Vi ser på det som en seier at flere arbeids­giver­organisasjoner omfavner hybrid­pensjon, sier forhandlingsleder Mette Henriksen Aas i Fagforbundets arbeidsutvalg.

28.04.2017

Godt resultat i KA-området

Fagforbundet kom til enighet med Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter (KA) i årets tarifforhandlinger.

20.06.2016