Forlenger hovedavtalen i kirkelig sektor

Kai Nygård leder Fagforbundets tarifforhandlinger med Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter (KA). (Foto: Fagforbundet)

Hovedavtalen for kirkelig sektor videreføres for to nye år, uten endringer. Dette ble resultatet da arbeidstakerorganisasjonene og Kirkens arbeidsgiverforening forsøkte å forhandle fram en ny avtale.

17.12.2019 av Geirmund Jor

– KA ønsker å svekke muligheten for å kunne utøve den lokale medbestemmelsen ved felles- og menighetsråd. Vi mener det er en selvfølgelighet at denne grunnleggende retten i hovedavtalen i kirken må bestå og utvikles videre, sier Kai Nygård, som ledet forhandlingene med KA på vegne av Fagforbundet.

Arbeidslivets grunnlov 

Hovedavtalen er en av de viktigste avtalene i det norske tariffavtaleverket. Den kalles ofte arbeidslivets grunnlov og regulerer de tillitsvalgtes rettigheter og plikter i samarbeidet med arbeidsgiversiden.

 

– Enda en gang møtte vi en arbeidsgiverside som var urimelig lite imøtekommende. Vi opplever at dette her blitt noe av et mønster i KA, og det er svært skuffende. I en tid med store omstillinger, og mange utfordringer burde partene styrke Hovedavtalen, ikke gå i motsatt vei. Å beholde medbestemmelsesrettigheter er svært viktig og noe vi ikke kan vike tilbake på.

 Inn med Klima og miljø

– Til tross for de krevende forhandlingene, ble partene enige om forbedringer på visse punkter. Partene er enige om at klima og miljøtiltak som fremmer FNs bærekraftsmål skal inngå som en del av partsarbeidet etter hovedavtalen. Jeg tror det blir viktig i årene som kommer, sier Kai Nygård.