Enighet i lønnsoppgjøret for kirkelige virksomheter

Kai Nygård leder Fagforbundets tarifforhandlinger med Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter (KA). (Foto: Fagforbundet)

Etter noen dagers ekstra pause i forhandlingene, ble det til slutt løsning i mellomoppgjøret med Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter (KA). Avtalen kom på plass i Kirkens Hus i Oslo 26. juni. Se tilleggene.

25.06.2019 av Informasjonsavdelingen
Sist oppdatert: 27.06.2019

- Vi er fornøyd med at vi har fått et lønnsløft i tråd med arbeidslivet for øvrig, sier Fagforbundets forhandlingsleder Kai Nygård.

Det gis et generelt tillegg på 3,2 prosent for medlemmer i rettssubjektet Den norske kirke (rDnk), gjeldende fra 1. mai 2019. Det gis en lønnsøkning på 4,1 prosent for ansatte i unormerte stillinger med garantilønn fra samme virkningsdato.

Fellesråd og menighetsråd med flere får alle et generelt tillegg på minimum 9 000 kroner med virkning fra 1. mai 2019. De unormerte stillingene får 3,35 prosent fra samme virkningsdato.


Tabell generelle tillegg

0 år 2 år 4 år 6 år 8 år 10 år 16 år
Lønnsgruppe 1 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000
Lønnsgruppe 2 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
Lønnsgruppe 2B 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
Lønnsgruppe 3 10500 10500 10500 11000 11000 11000 11000
Lønnsgruppe 4 11500 11500 12000 12000 12500 13000 13000
Lønnsgruppe 5 13000 13000 13500 13500 14000 14500 15000

Tilleggene ivaretar en god lavtlønns- og likelønnsprofil. Det gis uttelling for kompetanse og utdanning. Pensjon er ivaretatt slik som avtalt i kommunal og statlig sektor.

Fagforbundet fikk gjennomslag for at gravplasskolen gir uttelling lønnsmessig.

De nye garantilønnssatsene

0 år 2 år 4 år 6 år 8 år 10 år 16 år
Lønnsgruppe 1 301500 307000 309800 312800 320900 367200 405100
Lønnsgruppe 2 350000 355000 359000 364000 375000 414500 427000
Lønnsgruppe 2B 370000 375000 379000 384000 395000 435000 445000
Lønnsgruppe 3 400000 410000 420000 430000 440000 480000 485000
Lønnsgruppe 4 430000 440000 450000 455000 460000 500000 523000
Lønnsgruppe 5 487700 497400 503000 508300 528800 560000 595000

 

Se enighetsprotokoll for oversikt over nye garantilønnssatser, sentrale tillegg, gravplasskolen, pensjonsbestemmelser med mer

(DOCX: 28.0 kB)Signert protokoll

Skriv ut informasjonsplakat til arbeidsplassen din (PDF: 152.2 kB)