Arkiv for artikler til «Aktuelt»


Enighet i lønnsoppgjøret i FUS-barnehagene

Partene ble tirsdag ettermiddag enige om årets lønnsoppgjør i FUS Trygge barnehager. – Det har blitt et bra oppgjør, som ligger på nivå med lønnsoppgjørene i samfunnet for øvrig. Vi har fått en liknende profil som vi fikk for de barnehageansatte i kommunene og PBL, sier Fagforbundets forhandlingsleder Herdis Schärer.

27.08.2019

Godt oppgjør for de ansatte i FUS-barnehagene

Partene i tariffoppgjøret for FUS-barnehagene har kommet til enighet om en ny tariffavtale. Det økonomiske resultatet er i tråd med frontfaget, med en økonomisk ramme på 2,8 prosent.

13.09.2018

Enighet i lønnsforhandlingene for ansatte i FUS-barnehager

Fagforbundet kom til enighet med FUS torsdag 1. juni i mellomoppgjøret 2017. Forhandlingsdelegasjon er fornøyd med resultatet som er innenfor samme ramme som i kommunal sektor.

01.06.2017

Når pensjon blir fripolise - bør ansatte beholde garantert rente, eller gjøre investeringsvalg?

Ansatte i FUS-barnehagene får i disse dager brev fra Storebrand om pensjon fordi FUS har lagt om pensjonsordningen for de ansatte. Hva er lurt å gjøre?

08.03.2017

Godt resultat for ansatte i FUS barnehager

Fagforbundet kom til enighet i årets hovedtariffoppgjør for ansatte i FUS barnehager.

13.10.2016

Kort pause i FUS forhandlingene

Etter to dagers forhandlinger ble Fagforbundet og FUS enige om å fortsette tarifforhandlingene torsdag 13. oktober klokken 13.00.

13.10.2016

Forhandlingene i FUS-barnehagene fortsetter

Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta starter opp igjen tarifforhandlingene med FUS.

11.10.2016

Pause i FUS-forhandlingene

Det er pause i FUS-forhandlingene. Forhandlingene gjenopptas medio oktober.

07.09.2016