Arkiv for artikler til «Aktuelt om lønn og avtaler»


Pensjonister kan jobbe på sykehus uten konsekvenser for pensjonen

Streiken i sykehusene tidligere i år og rikslønnsnemndas kjennelse i november ga full seier med pensjon fra første krone. Ulempen var at det ble vanskelig å jobbe og ta ut pensjon samtidig. Nå har partene i helsesektoren kommet fram til en ordning som gjør dette mulig.

18.12.2019

Forlenger hovedavtalen i kirkelig sektor

Hovedavtalen for kirkelig sektor videreføres for to nye år, uten endringer. Dette ble resultatet da arbeidstakerorganisasjonene og Kirkens arbeidsgiverforening forsøkte å forhandle fram en ny avtale.

17.12.2019

Enighet om ny hovedavtale i kommunesektoren

Partene i kommunesektoren ble enige om en ny, revidert hovedavtale sent på ettermiddagen fredag 6.12. Nytt er bestemmelser om helsefremmende arbeidsmiljø og bærekraftig utvikling.

09.12.2019

Full seier – Pensjon fra første krone også i Oslo kommune

Våre medlemmer vant. Det blir pensjon fra første krone i Oslo kommune fra 2021. Dette er en historisk dag for våre medlemmer og hele fagbevegelsen.

13.11.2019

Forhandlingene om ny hovedavtale i KS er i gang

I dag startet revisjonen av hovedavtalen i KS-området. Representanter for de fire hovedorganisasjonene møtte forhandlerne fra KS for å fremme sine krav.

12.11.2019

Historisk seier – pensjon fra første krone i sykehusene

LO-stat, deriblant Fagforbundet, og YS vant en knusende seier i Rikslønnsnemnda. De to arbeidstakerorganisasjonene fikk fullt gjennomslag for hovedkravet om pensjon fra første krone.

07.11.2019

Fagforbundet og LO anklager statsråd Anniken Hauglie for brudd på Grunnloven under sykehusstreiken

Regjeringen ved Anniken Hauglie brøt Grunnloven da hun valgte å bruke tvungen lønnsnemnd for å avslutte streiken, vil LO hevde i Rikslønnsnemnda tirsdag.

04.11.2019

Nemndkjennelsen på brannavtalen er klar

– Vi er skuffet over nemndas kjennelse. Det er få av våre krav som er etterkommet, sier Herdis Schärer, som har leda forhandlingene for Fagforbundet.

30.10.2019

Pensjon: Innspurt i forhandlinger om særaldersgrenser

Hvordan kan særaldersgrenser tilpasses ny offentlig tjenestepensjon? Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) og forbundene i offentlig sektor er nå i sluttfasen av arbeidet med regler for særaldersgrenser for de om lag trettti prosent av offentlig ansatte som har slik tidligpensjon.

30.10.2019

Forhandlingene om særaldersgrensene er i gang

I dag startet LO forhandlingene med staten om særaldersgrenser i offentlig sektor. Tusenvis av arbeidstakere i offentlig sektor med fysisk eller psykisk belastende stillinger eller av sikkerhetsmessige hensyn har såkalte særaldersgrenser, som gjør at de kan gå av med pensjon tidligere.

17.10.2019