Nettstedet er under oppgradering og kan derfor i perioder være ustabilt eller mangle innhold.

Enighet i lønnsoppgjøret for frisører

Foran fra venstre: Vivian Jacobsen, leder av Frisørenes fagforening. Terri-Leigh Skjæveland, hovedtillitsvalgt i Raise-gruppen, Regine Tunheim og Magnus Langstrand forhandlingsenheten i Fagforbundet. Bildet er tatt under hovedoppgjøret 2020 med Virke.

Fagforbundet og Virke ble i dag enige om ny landsoverenskomst for frisører.

av Nils Fredrik Hansen
Sist oppdatert: 08.04.2021

– I Fagforbundet Frisørenes Fagforening er vi relativt fornøyd med resultatet innenfor de rammene som er i år, og vi er godt fornøyd med økningen for de med lengst ansiennitet, sier leder Vivian Jacobsen.

Hun vil også skryte av arbeidsgiversidens villighet til å sette seg ned å snakke om felles utfordringer i bransjen. - Vi er blitt enige om å sette oss ned sammen med arbeidsgiversiden og de to største kjedene, Cutters og Raise, for å diskutere hvordan vi kan sikre en levedyktig bransje og attraktive arbeidsplasser i årene som kommer, forteller Vivian Jacobsen. 

- Vi er glade for å ha seriøse aktører som forhandlingsmotparter, avslutter hun. 

Nå går oppgjøret til uravstemning blant medlemmene.

Les mer om oppgjøret på våre tariffsider.