Akasia-streiken trappes opp

Fagforbundet arrangerer fanemarkering i forbindelse med Akasia-streiken i Bergen i 2017. (Foto: Geirmund Jor / Fagforbundet)

Mandag 29. mai går 76 nye ansatte ut i streik for pensjonene sine, og da er til sammen 357 ansatte i streik.

24.05.2017 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 29.05.2017

Pensjonsstreiken er inne i sin fjerde uke og mandag 29. mai går ytterligere 76 medlemmer i arbeidstakerorganisasjonene Fagforbundet, Utdanningsforbundet, Delta og Lederne ut i konflikt. Dermed er i alt 357 ansatte i streik, hvorav 196 er Fagforbundets medlemmer. Det betyr at alle barnehagene i Akasia er tatt ut i streik, til sammen 20 barnehager.

Meklingsmøte 5. juni

Streiken er inne i sin fjerde uke, og ingen av partene har hittil tatt initiativ til å møtes. Etter en måned med streik, er riksmekleren lovpålagt å kalle inn partene til mekling. Partene skal derfor møtes hos riksmekler mandag 5. juni klokka 13.00. 

Ingen gode forslag til løsning  

Det foreligger ingen planer om å avvikle streiken og et utspill fra arbeidsgiver inneholdt ingen gode løsninger.

– Brevet fra Spekter, Akasias arbeidsgiverforening, inneholdt ingen forslag til løsning, slik vi ser det, mener forhandlingslederne i de fire fagforbundene. Løsningen som Spekter beskriver som «pragmatisk» og å «imøtekomme fagforeningene på en rekke punkter» er i realiteten en splitt-og-hersk-løsning. Det aksepterer vi ikke. Ordningen vil også være mer komplisert for både ansatte og arbeidsgivere. Hvis Spekter er klar til å snakke om livsvarig pensjon som er like god for kvinner og menn, slik de ansatte i Akasia hadde før, er vi beredt til å møte dem, mener de fire forhandlingslederne.

Arbeidstakerorganisasjonene har svart Spekter i et felles brev der det blant annet heter: «Vi stiller oss positive til videre løsningsorientert dialog langs følgende linjer:

Det etableres tariffavtaler for Akasia med lønnsoppgjør for 2016 og 2017 i forlengelsen av det arbeidet partene allerede har gjort ved hjelp av mekleren, der blant annet sykelønnsbestemmelser og annet gjenstår. Pensjonsspørsmålet løses ved etablering av hybridpensjon i samsvar med kravet med virkning fra 1.1.2018. Privat AFP gjøres gjeldende på vanlig måte.» Dermed vil grunnlaget for rettssakene også falle bort.

Les hele brevet fra en samlet arbeidstakerside

Vil hjelpe med å gi førskolebarna avslutningen i barnehagen

Fagforbundet og de andre streikerammede fagforeningene vil stille seg positive hvis arbeidsgiverorganisasjonen Spekter sender en søknad om dispensasjon fra streiken, slik at seksåringene kan få avslutte barnehagetiden på en skikkelig måte med den tradisjonelle avslutningsseremonien.

– På slutten av barnehagetiden snakker vi mye om at barna nå skal begynne på skolen. Noen av barna trenger litt hjelp til å opparbeide gleden over at barnehagetiden er over, og at de nå snart er skolebarn, sier Magnhild Selvik, hovedtillitsvalgt for Fagforbundet i Akasia-barnehagene, til Fagbladet.

Men Spekter vil ikke søke dispensasjon.

– Vi har ikke hørt noe fra dem, sier Odd Haldgeir Larsen, forhandlingsleder for Fagforbundet, til Fagbladet.

Noe han er svært overrasket over.

– Kommer det en søknad om dispensasjon, vil vi vurdere den positivt, sier Larsen.

Larsen sier at fagforeningene vil ramme folk minst mulig ved en streik.

– Vi vil la Akasia-barna avslutte barnehagetiden sin på en verdig måte. Hvis Spekter finner det formålstjenlig å sende en dispensasjonssøknad vil vi bistå, sier Larsen.

Les mer i Fagbladet: Seksåringene kan miste avslutningen på grunn av streiken i kirkens barnehager

Disse barnehagene er omfattet av streiken:

 • Fana barnehage, tilsyn
 • Litlafjell barnehage, tilsyn
 • Nygård menighetsbarnehage, helt stengt
 • Nykirken barnehage, tilsyn
 • Skjold menighetsbarnehage, tilsyn
 • Sædalen barnehage, helt stengt
 • Søreide barnehage, tilsyn
 • Solahagen barnehage
 • Skranesvingen barnehage
 • Arna menighetsbarnehage
 • Sandviken menighetsbarnehage
 • Bjerknesparken barnehage
 • Domkirken barnehage
 • Laksevåg kirkes barnehage
 • Landås menighetsbarnehage
 • Ramstad barnehage
 • Valen barnehage
 • Neshaugane barnehage
 • Paradis barnehage
 • Råtun barnehage