Enighet på rekordtid i lønnsoppgjøret for kommuneansatte

Fagforbundets leder Mette Nord og KS forhandlingssjef Tor Arne Gangsø kom raskt til enighet. (Foto: Kari-Sofie Jenssen)

Partene kom i mål på rekordtid i mellomoppgjøret for arbeidstakere i kommunene. Se lønnstabellene som gjelder fra 1. juli 2017.

27.04.2017 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 05.01.2018

Det er enighet om at de sentrale tilleggene som ble avtalt i fjor flyttes en måned fram, og skal gis fra 1. juli 2017.  Det samme gjelder for det som forhandles fram i de lokale forhandlingene. Tilleggene her skal gis fra 1. august 2017.

Sentrale tillegg som ble avtalt i fjor og som gis fra 1. juli 2017

Til ansatte med stilling i HTA kapittel 4 gis sentrale lønnstillegg pr. 1.7.2017 slik:

 

Stillingsgruppe

0 år

2 år

4 år

6 år

8 år

10 år

16 år

Gruppe 1

 

Stillinger uten særskilt krav om utdanning

6500

6500

6500

6500

6500

6500

6500

Fagarbeiderstillinger/ tilsvarende fagarbeiderstillinger

7000

7000

7000

7000

7000

7000

9100

Gruppe 2

Stillinger med krav om høyskoleutdanning

2500

2500

2500

2500

2500

2500

16300

Lærer*

2,0%

2,0%

2,0%

2,0%

2,0%

2,0%

2,0%

Stillinger m/krav om høyskoleutdanning m/ ytterligere spesialutdanning

0**

0**

0**

0**

0**

0**

15000

Adjunkt

2,0%

2,0%

2,0%

2,0%

2,0%

2,0%

2,0%

Adjunkt (m/ tilleggsutd.)

9200

9400

9500

9500

9700

10100

10800

Stillinger med krav om mastergrad

29700

29800

30000

30000

30100

30700

51700

Lektor

9700

9800

10000

10000

10100

10700

11700

Lektor (m/ tilleggsutd. )

10000

10200

10300

10400

10500

11000

12200

*Det sentrale tillegget på 2,0 % beregnes av grunnlønn pr. 30.4.2017.

** Stillingsgruppen fikk betydelige tillegg i hovedoppgjøret i 2016. I år er 16-årstrinnet løftet

 

I tillegg er det avtalt en ny stillingsgruppe for fagarbeidere med tilleggsutdanning på fagskole av minst ett års varighet (eller 60 studiepoeng) fra 1.7. 2017. Det gir følgende minstelønn:

Stillingsgruppe

0 år

2 år

4 år

6 år

8 år

10 år

16 år

Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning

353 300

359 700

362 900

366 400

377 800

416 200

421 200

Ledere, fagledere og arbeidsledere fåret tillegg på 2 % som gis med virkning fra 1.7.2017.Det er også satt av 0,9 % av potten til lokale forhandlinger.

Ny pensjonistavlønning er 196. kroner per time.