Enige om framdrift i Spekter-oppgjøret

Partene i lønnsoppgjøret for virksomheter i avtaleområdene i Spekter har blitt enige om videre framdrift i disse oppgjørene.

04.04.2017 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 06.04.2017

Det skal forhandles videre om lønn i blant annet teater og opera, Norlandias barnehager og sykehjem, Martine Hansens Hospital og Unicare. Ansatte i disse virksomhetene får et generelt tillegg på 975.- kroner per år. Ansatte med en lønn på 407 265.- eller lavere får ytterligere et tillegg på 2925.- per år. Det skal også gjennomføres lokale forhandlinger. Frist for å avslutte disse forhandlingene er satt til senest 5. mai.  

Det skal også forhandles om lønnstillegg i sykehusene.  Disse forhandlingene påbegynnes 2. mai, endelig frist er ennå ikke fastsatt.

De ansatte i Nettbuss fikk et generelt tillegg til alle ansatte på i alt 3,50.- per time. Ansatte på B-delen for funksjonærer med en lønn på 407 265.- eller lavere får ytterligere et tillegg på 1.50 m per time.

Alle tillegg gis med virkning fra 1. april 2017.