Bra resultat for tannhelsesekretærer

Iren Mari Luther, leder Yrkesseksjon helse og sosial, AU-medlem (Foto: Fagbladet)

Sent tirsdag kveld den 9. oktober kom Fagforbundet til enighet med Virke og Den norske tannlegeforening om en ny tariffavtale for tannhelsesekretærer og assistenter.

10.10.2018 av Geirmund Jor
Sist oppdatert: 11.10.2018

– Alt i alt er vi førnøyde med dette resultatet som gir assistenter og tannhelsesekretærene en lønnsutvikling på nivå med det vi fikk til i kommunesektoren, sier Iren Luther i Fagforbundets arbeidsutvalg. 

Økonomi

Det gis følgende generelle tillegg per 1. 5. 2018:

Stillinger

0 år

2 år

4 år

6 år

8 år

10 år

16 år

Assistent

6 500

6 500

6 500

6 500

6 500

6 500

6 500

Tannhelsesekretær

7 000

7 000

7 300

8 000

8 000

7 600

9 500

Det generelle tillegget er 1 500 kroner høyere enn de nye minstelønnssatsene. Dette betyr at alle pr 1. 5. 2018 vil ligge minimum kr. 1 500.- over minstelønn.

 

Følgende nye minstelønnssatser gjøres gjeldende fra 1. 5. 2018

 

Stillinger

0 år

2 år

4 år

6 år

8 år

10 år

16 år

Assistent

293500

299000

301800

304800

312900

359200

396 200

Tannhelsesekretær

338800

345200

348700

352900

364300

402300

409 200

Bestemmelser om tillegg for sen arbeidstid med mer er vesentlig endret og kan ha betydning for enkelte:

  • Kvelds- og nattillegg – ordinært arbeid mellom kl. 17 og 06 betales et tillegg på minst kr 28,- pr. time.
  • Lørdags- og søndagstillegg – ordinært arbeid mellom 00 lørdag og 24 søndag betales et tillegg på minst kr 53,- pr time
  • Helge- og høytidstillegg – ordinært arbeid mellom 00 og 24 på helge- og høytidsdager, på påskeaften samt mellom kl. 12 og 24 onsdag før skjærtorsdag, pinseaften, julaften og nyttårsaften, betales et tillegg på minst 100% av timelønn pr time.

 

Last ned relaterte filer