Du avgjør lønnsoppgjøret!

Når Fagforbundet har ferdigforhandlet tariffavtalen din må du godkjenne eller forkaste avtalen. Det gjøres gjennom en uravstemning.

12.05.2016 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 23.05.2016

Det er du som medlem som bestemmer om lønnsoppgjøret er godt nok. Det gjøres gjennom en uravstemning - som betyr at alle medlemmer som er omfattet av en tariffavtale også skal stemme over forhandlingsresultatet. Hvis flertallet av de som stemmer sier ja, er avtalen godkjent. Hvis de derimot sier nei betyr det at forbundet er i en konfliktsituasjon, noe som normalt betyr at medlemmene går ut i streik. 

Bruk stemmeretten din!

Fagforbundet håper at elektronisk uravstemning skal gjøre det lettere for flere å bruke sin demokratiske rett til å si hva de mener om lønnsoppgjøret. Alle medlemmer skal ha mulighet til å stemme ja eller nei til oppgjøret på SMS. Vedlagt SMS’en er det en lenke til mer informasjon om resultatet og en kort oppsummering av hovedpunktene i det som er blitt avtalt. 

Slik stemmer du

Det er mulig å stemme via SMS, nett og post. De som ikke svarer i løpet av kort tid etter at de har fått SMS, får et brev i posten.  

Hvis du vil stemme på nett, må du logge deg inn på Dine sider. Her kan du også gjøre oppdateringer og endre personlige opplysninger.

Er det noe du lurer på i forbindelse med elektronisk uravstemning, kan du sende en e-post til uravstemning@fagforbundet.no – oppgi fullt navn, fødselsdato og/eller medlemsnummer og riktig mobilnummer. Da blir det enklere for oss både å svare og eventuelt sende deg en ny SMS. 

Se hvilke oppgjør som er til uravstemning