Flertallet sa ja til lønnsoppgjøret i kommunene

(Foto: Fagforbundet / Birgit Dannenberg)

Et tydelig flertall av de av LO Kommunes medlemmer som stemte har sagt ja til årets lønnsoppgjør i kommunene (KS). Samtidig var det et markant antall medlemmer som ikke var fornøyde og stemte nei.

19.10.2020 av Geirmund Jor
Sist oppdatert: 20.10.2020

 – Vi er glade for at flertallet av medlemmene har tatt inn over seg alvoret som pandemien har satt oss i og akseptert at dette ble et unntaksår, også lønnsmessig. Norsk økonomi har fått en alvorlig knekk, noe som merkes i hele arbeidslivet, også i offentlig sektor. Nå står kampen om å bevare arbeidsplassene og unngå nedskjæringer og permitteringer for så mange medlemmer som mulig, sier Fagforbundets leder, Mette Nord.

Hun legger til at Fagforbundet merker seg signalet fra det store antallet medlemmer som valgte å si nei til oppgjøret.

Lov å være skuffet

– Medlemmene er i sin fulle rett til å si sin mening om oppgjøret gjennom uravstemningen. Det er ingen tvil om at vi hadde ganske andre forventninger før pandemien rammet oss, enn det resultatet vi nå måtte legge fram for medlemmene. Vi har sagt det før og sier det gjerne igjen, det er lov å være skuffet over årets lønnsoppgjør, ikke bare i kommunesektoren, men i store deler av arbeidslivet, sier hun.

– Når en såpass stor andel har stemt nei, er det også et tydelig signal om at fagarbeiderne og andre av våre medlemmer mener at de fortjener et lønnsløft i kommende oppgjør. Dette vil vi ta med oss, og dette bør også arbeidsgiverne merke seg, fortsetter hun.

Resultatet

I alt valgte 34 prosent av medlemmene i KS-området i Fagforbundet å bruke stemmeretten sin i uravstemningen om årets oppgjør i kommunesektoren utenom Oslo, som er et eget tariffområde. Det er på nivå med antallet som pleier å stemme i KS-oppgjøret. I alt 59 prosent av de som stemte sa ja, mens et mindretall på 37 prosent stemte nei, i tillegg var det noen blanke stemmer.