Vil øke lønna til tross for et utfordrende tariffoppgjør

Vi må stå sammen i høstens lønnsoppgjør. De som har stått på i koronakrisa skal ikke straffes ved at de må løpe enda raskere eller risikere å miste jobben. (Foto: Montasje: Birgit Dannenberg / Fagforbundet)

– Lønnsoppgjøret er ikke avlyst, slik enkelte på arbeidsgiversida gir inntrykk av. Det er uaktuelt for oss å godta at alle dem som har stått på under koronakrisa skal få mindre i lønningsposen, enten det er helsefagarbeidere, barnehageansatte eller andre som har gjort en stor innsats i velferdstjenestene, sier Mette Nord.

19.06.2020 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 22.06.2020

Samtidig ser lederen av Fagforbundet at høstens lønnsoppgjør blir vanskelig.

– Koronakrisa har krevd mye av mange arbeidstakere, samtidig som det er blitt tydelig for alle hvor viktig det er med sterke offentlige velferdstjenester, sier Nord.

Forbundslederen mener det er avgjørende at det ikke blir rokket ved det som stabiliserer norsk økonomi, nemlig en sterk offentlig sektor og kjøpekrafta til folk.

Særinteressene må vike

– Dette er ikke tida for å gi gjennomslag for dem som slåss for særinteresser. Det er ikke en enkelt, eller noen få yrkesgrupper, som har stått på og gjort en viktig jobb under koronakrisa. Tvert imot er det en rekke yrkesgrupper som har bidratt til å stoppe smittespredning, hjelpe de syke og holde samfunnsmaskineriet i gang. Vi har sett hvor avhengig samfunnet også er av yrkesgrupper med lav lønn, som nå har fått den anerkjennelsen de fortjener. Dette gjelder blant annet renholdere, ansatte i kollektivtrafikken og alle dem som har sørget for at helsepersonell har kunnet gjøre jobbene sine.

Fagforbundets leder, Mette Nord. (Foto: Birgit Dannenberg / Fagforbundet)

Fagforbundet forventer at dette blir verdsatt når lønningene fastsettes. Det betyr blant annet at lønnsoppgjøret må vise at Fagforbundets medlemmer er viktige grupper, mener Nord. 

– Det er samspillet mellom de ulike yrkesgruppene som har gjort at Norge har kommet så godt gjennom koronakrisa så langt. Denne forståelsen må legges til grunn i lønnsoppgjøret vi nå går inn i, sier Fagforbundet-lederen.

Urolige for framtida også i offentlig sektor

Mette Nord forteller at mange av yrkeslivets helter fra koronakrisa nå er urolige for framtida. Grunnen er at regjeringa ikke har kompensert ekstrautgiftene og de tapte inntektene som krisa har påført kommunene. Dette har ført til at en rekke kommuner nå føler seg tvunget til å forberede dramatiske kutt, også i helse- og omsorgssektoren.

– Vi krever at de som har stått på i krisa skal være trygge for framtida. Nå ser vi at kommunene forbereder seg på massive kutt som vil ramme våre medlemmer. Vi finner oss ikke i at de som har gjort en stor innsats under koronakrisa, skal rammes av nedskjæringer. Vi godtar ikke at de skal bli nødt til å løpe enda raskere eller i verste fall miste jobbene sine, understreker Mette Nord.

Krevende økonomisk situasjon

Men hun legger ikke skjul på at den økonomiske situasjonen er krevende.

– Vi har fått en arbeidsløshetskrise med over 300.000 uten jobb. Det aller viktigste nå er å bekjempe arbeidsløsheten. Vi i Fagforbundet mener at vi må få et lønnsoppgjør som bidrar til at flere får arbeid, ikke til at enda flere risikerer å miste jobben.

Les mer om rammene for høstens lønnsoppgjør i frifagbevegelse: Teknisk beregningsutvalg tror prisveksten i år blir lavere enn tidligere forventet