Unngikk konflikt i Den Norske Opera & Ballett

Brilliante, Den Norske Opera & Ballett (Foto: Erik Berg, pressebilde)

Partene kom fram til en forhandlingsløsning. Det gis et generelt tillegg på kr 15.253,- med virkning fra 1. mai 2018. Partene skal vurdere lønnspolitikk og lønnsutvikling i perioden.

30.05.2018 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 31.05.2018

29. mai ble det gjennomført forhandlinger mellom Spekter og LO Stat på grunnlag av hovedavtalen, protokoll fra de innledende sentrale forhandlingene og protokoller fra de lokale forhandlingene.

Det ble ikke oppnådd enighet i lokale forhandlinger mellom Den Norske Opera & Ballett og Fagforbundet. Partene er enige om å løse uenigheten slik:

Det gis et generelt tillegg på kr. 15.253,- med virkning fra 1. mai 2018. Tillegget gis i alle Fagforbundets lønnsrammer. Fagforbundet og Den Norske Opera & Ballett skal vurdere lønnspolitikk og lønnsutvikling i perioden. Frist for arbeidet er 1. februar 2020.

Oppgjøret går nå til uravstemning.

Last ned tariffplakat for Den Norske Opera & Ballett 2018

Avslutning av lokale forhandlinger for andre scener

Det er tidligere oppnådd enighet i de lokale forhandlingene mellom Fagforbundet og:

  • Dansens Hus
  • Drammen Scener
  • Operaen i Kristiansund
  • Oslo Konserthus
  • Teatrene

Protokoll avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomster i overomkomstområde 1 (Kultur)