Spekter-forhandlingene er i gang

Tirsdag 10. april klokka 10.00 starter årets lønnsoppgjør for over 50.000 LO-organiserte i Spekter-området.

10.04.2018 av Informasjonsavdelinga

I tillegg til store foretak som NSB, Posten, Avinor og NRK, omfattes også kultursektoren, helseforetakene og en rekke andre virksomheter av dette tariffoppgjøret.

I dette oppgjøret har Fagforbundet medlemmer i orkestre og teatre, nettbuss, sykehus, helseforetak og øvrige virksomheter. 

A-delen gjelder for samtlige virksomheter i Spekter. A-delsforhandlingene danner grunnlaget for tarifforhandlinger på hver enkelt overenskomst (B-del). I B-delen reguleres lønns- og arbeidsvilkår i den enkelte virksomhet. Deretter går oppgjøret tilbake til LO Stat og Spekter (Fase 3). Kommer ikke partene til enighet går lønnsoppgjøret til mekling. I helseforetakene gjennomføres en egen landsomfattende forhandlingsrunde kalt A2.

Spekter er delt inn i 10 områder, og noen av dem har flere overenskomster. Slik er inndelingen:

  1. Orkestre og teatre
  2. Norges Bank
  3. Avinor
  4. Lovisenberg
  5. Nettbuss
  6. NRK
  7. NSB
  8. Posten
  9. Øvrige virksomheter
  10. Helseforetak

 

Sentrale forhandlinger i Spekter: LO Stat krever reallønnsvekst og opprydning - Fagbladet.no