Pensjon: Innspurt i forhandlinger om særaldersgrenser

Hvordan kan særaldersgrenser tilpasses ny offentlig tjenestepensjon? Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) og forbundene i offentlig sektor er nå i sluttfasen av arbeidet med regler for særaldersgrenser for de om lag trettti prosent av offentlig ansatte som har slik tidligpensjon.

30.10.2019 av Informasjonsavdelinga

Pål Skarsbakk, leder av LO Kommune (Foto: Fagforbundet)

– Det vi nå skal gjøre er å utforme selve regelverket for hvordan særaldersgrenser kan tilpasses ny offentlig tjenestepensjon. Avtalen om ny pensjonsordning ble inngått våren 2018. Det betyr at vi ikke skal snakke om hvilke yrkesgrupper som skal ha og hvem som ikke skal ha særaldersgrenser i framtida. Det er utelukkende modellen vi drøfter i denne omgangen, sier LO-kommunes daglig leder Pål Skarsbak.

Har holdt på i tre uker

Partene har forhandlet om særaldersgrenser i om lag tre uker og skal etter planen avslutte arbeidet i løpet av dagen eller morgendagen.  

– Det er ingen tvil om at dette er krevende. Vi står fortsatt svært langt fra hverandre og det blir interessant å se hva dagen i dag om muligens morgendagen bringer, avslutter Skarsbak.

Mer om særaldersgrenser

Tusenvis av arbeidstakere i offentlig sektor med fysisk eller psykisk belastende stillinger eller av sikkerhetsmessige hensyn har såkalte særaldersgrenser, som gjør at de kan gå av med pensjon tidligere.

For LO-forbundene gjelder det blant annet renholdere, helsefagarbeidere, brannkonstabler, ambulansearbeidere, sykepleiere og offiserer. 

Da LO og de andre arbeidstakerorganisasjonene inngikk avtalen om ny pensjonsordning i offentlig sektor 3. mars 2018, var det enighet om at forhandlinger om særaldergrenser skulle gjøres på et senere tidspunkt. Det er disse forhandlingene som er i sluttfasen, med frist 1. november.