Enighet i lønnsoppgjøret i Norlandia-barnehagene

Kan bli streik i Norlandiabarnehagene. Illustrasjonsfoto. (Foto: Per Flakstad)

Spekter og LO Stat, som forhandler på vegne av Fagforbundet, har kommet til enighet i lønnsoppgjøret i Norlandia-barnehagene. Dermed blir det ingen mekling mandag 2. september. Ramma er på linje med frontfaget. Det ble gitt generelle tillegg på 3,02 prosent fra 01.04.19, minimum kr 10 000.

26.08.2019 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 29.08.2019

Tillegg inkluderer tillegg gitt i A-delsforhandlingene. Deltidsansatte gis forholdsmessig tillegg.

Spekter er delt i til sammen 13 områder og det forhandles i hvert enkelt område. Det største området er område 10, spesialisthelsetjenesten. Norlandia-barnehagene er i område 12. I første fase forhandles det om generelle bestemmelser (A-delen av oppgjøret) før områdeforhandlingene (B-delene) settes i gang. Og nå har partene altså kommet fram til et resultat, og unngår mekling.