Enighet med Virke om oppgjøret i helse, utdanning og kultur

Anne Green Nilsen, forhandlingsleder. (Foto: Birgit Dannenberg / Fagforbundet)

Fagforbundet ble torsdag kveld enig med arbeidsgiverorganisasjonen Virke om seks av syv overenskomster innen helse, utdanning og kultur (HUK). – Vi har fått til et resultat lik det som er oppnådd i sammenlignbare områder, sier Fagforbundets forhandlingsleder Anne Green Nilsen.

20.06.2019 av Nils Fredrik Hansen
Sist oppdatert: 21.06.2019

Landsoverenskomsten om spesialisthelsetjenesten avventer den pågående streiken i sykehusene, og vil bli forhandlet ferdig når streiken er over. 

Det økonomiske resultatet er helt på linje med resultatet i sammenlignbare områder, det vil si oppgjørene i kommunesektoren og staten.

HUK-området omfatter:

For informasjon om de enkelte områdene kan du lese protokollen fra forhandlingene, info om hvert område, oppdaterte lønnstabeller og tariffplakater er nå tilgjengelige på nettsidene over.