Fagakademiet

Mandag 27. mai 2019
Fagdag om diabetes

27
mai
2019
09:00 15:30

Sted

Bergen

Et stadig økende antall pasienter og brukere i sykehjem og hjemmetjeneste får diagnosen diabetes, og kompetanseheving av alle ansatte i kommunenes helse- og omsorgstjenester på dette området er et viktig bidrag for å trygge denne pasientgruppen.