Torsdag 13. juni 2019
Kursstige bad: Drift/internkontroll med HMS og FDV

13
juni
2019
10:00
14
juni
2019
15:00

Sted

Trondheim, Fagforbundet Sør-Trøndelag, Dronningens gate 10, 7408 Trondheim

Arrangør

Bad, Park og Idrett

Kursstige bad: Drift/internkontroll med HMS og FDV

Kurset inngår i kursstigen som er utarbeidet for å heve kompetansen innen drift og vedlikehold av bade- og svømmeanlegg. 

 

Kursstige bad: Drift/internkontroll med HMS og FDV

Formål

Tilføre eiere og ansatte i bade- og Svømmeanlegg kompetanse innen én av delene i en 7 trinns opplæringsplan som tilfredsstiller krav om opplæring i henhold til§ 9 i ”Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v.” Opplæringsplanen skal gi en formell, målbar kompetanse på drift ogVedlikehold.

Målgruppe

Eiere og ansatte i bade- og svømmeanlegg. 

Innhold

2 dagers kurs med fokus på:

• aktuelle lover og forskrifter, innføring i begrep og
   forkortelser; HMS (Helse, miljø og sikkerhet), FDV
   (forvaltning, drift, vedlikehold)
• internkontroll som arbeidsredskap for gode rutiner,
   avviksrapportering
• gjennomføring av risikoanalyse og utarbeidelse av
   handlingsplan
• utarbeidelse av drifts- og vedlikeholdsplan, årsplan,
   dagsplan, periodeplan
• håndtering av vold, seksuell trakassering og ran