Onsdag 13. februar 2019
Kursstige Bad: Vannbehandling

13
feb.
2019
10:00
14
feb.
2019
16:00

Sted

Tønsberg - Quality Hotel

Arrangør

Bad, park og idrett

2 dagers kurs med fokus på:

• aktuelle lover og forskrifter som gjelder krav til
vannbehandling og kvaliteten på vannet
• hva som påvirker vannkvaliteten, og hvilke tiltak som
må til for å oppnå optimal kvalitet
• rensemetoder, systemer og komponenter som
brukes i vannbehandlingen, og hvordan disse brukes
ved avvik fra kravene til vannkvalitet
• drifts- og vedlikeholdsrutiner for vannbehanding
som påvirker både HMS og FDV