Fagakademiet

Onsdag 12. juni 2019
Forvaltningsrett og saksbehandling - 1 dag

12
juni
2019
09:00 15:30

Sted

Skien

- innføring i Forvaltningslovens og Offentleglova sine bestemmelser og konsekvensen av disse ved saksbehandling