Torsdag 14. februar 2019
Arbeidsglede gjennom ulike livsfaser

14
feb.
2019
09:30 16:00

Sted

Bergen, Radisson Blu Royal Hotel, Dreggsallmenningen 1

Arrangør

Fagforbundet

Arbeidsglede er relatert til motiverte medarbeidere, helsefremmende arbeidsmiljø og ikke minst god ledelse. Arbeidsglede er noe som er viktig for oss alle og som også viser seg å gi gode resultater for organisasjonen. Men hvordan kan man jobbe med arbeidsglede på arbeidsplassen? Og hvordan kan man styrke arbeidsgleden blant medarbeidere i ulike livsfaser?

Dette er noen av spørsmålene sosialantropolog Ivar Haugstad skal forsøke å svare på. I tillegg kommer foredragsholder Solfrid Flateby som har bred erfaring fra både HR- og kommunika-sjonsfaget, fra både offentlig og privat sektor. Hun vil blant annet snakke om arbeidsmiljø, kultur – og hvordan vi kan være en litt bedre utgave av oss selv! På konferansen vil du også lære mer om kompe-tanseplaner og hvordan du kan bruke disse i praksis.Konferansen er relevant for alle i arbeidslivet, men er spesielt relevant for ansatte i personal- og HR stillinger, ledere, mellomledere, tillitsvalgte og verneombud. Konferansen arrangeres i regi av Yrkesseksjon kontor og administrasjon i Fagforbundet.

Dato:

Last ned invitasjon med program

Konferansen er gratis for Fagforbundets medlemmer, studenter og lærlinger. Konferanseavgift på kr 500 for ikke-medlemmer. Konferansen inkluderer lunsj, frukt og kaffe.

NB! Frist for påmelding er 31. januar. Ved påmelding men manglende oppmøte vil du bli fakturert kr 500 i gebyr, uavhengig av medlemskap.

Konferanseprogram

Tid

Tema

Hvem

09:30

Registrering

Proviso

10:00

Velkommen

Yrkesseksjonsleder Trond Finstad, Fagforbundet nasjonalt

10:15

Kompetanseutvikling og kompetanseplaner i praksis

Yrkesseksjonsleder Bodil Gjerde, Fagforbundet Sogn og Fjordane

11:00

Pause

11:15

Arbeidsglede gjennom ulike livsfaser

Sosialantopolog Ivar Haugstad

12:00

Lunsj

12:45

Arbeidsglede gjennom ulike livsfaser

Ivar Haugstad fortsetter

13:30

Pause

13:45

«Den beste utgaven av meg»

Foredragsholder Solfrid Flateby

14:30

Pause

14:45

«Den beste utgaven av meg»

Solfrid Flateby fortsetter

15:30

Avslutning

Leder av faggruppe HR og personal, Terje Ferstad Fagforbundet

16:00

Seminarslutt