Tirsdag 02. mars 2021
Digital fagligpolitisk skolering

02
mars
2021
09:00 12:30

Sted

Digital konferanse,

Arrangør

Politikk og samfunn

Kontaktperson

Diana Elham
diana.elham@fagforbundet.no

Den fagligpolitiske nettverkskonferansen er en politisk skolering som gjennomføres annethvert år for det fagligpolitiske nettverket. I år vil den kjøres som to separate digitale halvdagssamlinger