Torsdag 11. februar 2021
Smitteforebyggende renhold - digitalt kurs

11
feb.
2021
08:30 11:30

Sted

Digitalt kurs

Arrangør

Fagakademiet

Hygiene og smittevern har stort fokus for tiden. Dette kurset inneholder de viktigste tiltak og rutiner som du må kjenne til i ditt arbeid, enten du er renholder eller jobber direkte med mennesker, for eksempel innen helse og omsorg.

Kurset gjennomføres som et tretimers digitalt kurs med toveis kommunikasjon med kursholder. God anledning til å stille spørsmål underveis.

Formål

Du vil lære om hygiene, smittevern og definisjoner og kunne ta avgjørelser om metoder for smittevern og smitteforebyggende renhold

Målgruppe

Renholdere, pleiemedhjelpere, assistenter/medarbeidere som har kombinerte stillinger i serviceyrker tett opp mot renhold (kjøkken/kantine/vaskeri)

Innhold

  • De vanligste problemmikrobene
  • Unngå smittespredning ved å øke fokuset på egenhygiene
  • Hva betyr ren og uren sone?
  • Hva er god renholdshygiene?
  • Hvilke overflater må rengjøres og med hvilke metoder?
  • Definisjoner for rengjøring, desinfeksjon og sterilisering

 

Du vil i god tid før kurset få tilsendt på e-post all nødvendig informasjon om pålogging og teknisk løsning. Du vil også få tilsendt en pdf-fil med foreleserens presentasjon, slik at du kan følge den både direkte, men også ha som et verktøy til senere bruk.