Mandag 18. januar 2021
Lokalsamfunnskonferansen

18
jan.
2021
09:30
19
jan.
2021
14:00

Sted

digital

Arrangør

Lokalsamfunnsforeningen, Politiets Fellesforbund og Fagforbundet

Hva skal til for at vi også i framtida kan bo i trygge lokalsamfunn? Er det behov for en ny og slagkraftig distriktspolitikk?

Korona-pandemien har vist hvor viktig en desentralisert samfunnsstruktur er. Likevel planlegges det for mer sentralisering. Regjeringens egne distriktutvalg er bekymret for sentraliseringens pris, og foreslår grep for å motvirke avfolking i distriktene.

Lokalsamfunnskonferansen 18. og 19. januar 2021 vil ta opp temaer som belyser konsekvenser når viktige samfunnsstrukturer og tjenester sentraliseres, og hvordan dette svekker tryggheten i lokalsamfunnene.

Konferansen er et samarbeid mellom Lokalsamfunnsforeningen, Politiets Fellesforbund og Fagforbundet. Konferansen i 2021 er digital og gratis på grunn av korona-pandemien.

Konferansen er publisert på Lokalsamfunnsforeningens hjemmeside www.lokalsamfunnsforeningen.no, se for øvrig vedlagt programoversikt.

For påmelding: https://www.checkin.no/event/28810/lokalsamfunnskonferansen-2021