Tirsdag 01. desember 2020
Byggherreforskriften; Hva kreves av byggherre, prosjekterende og entreprenøren?

01
des.
2020
15:00 18:00

Sted

Digitalt kurs

Arrangør

Fagakademiet

Hvordan vil lovverket at vi skal planlegge og gjennomføre byggeprosjekter som er sikre, helsefremmende og gir et godt arbeidsmiljø? Hva kreves av partene?

 

Formål

Kursdeltakerne skal kunne identifisere sine roller og oppgaver, og hva som er de viktigste momentene i forskriften, som trer i kraft fra 1. januar 2021.

Målgruppe

Byggherrer, prosjektledere, prosjektrådgivere og arbeidsgivere – og entreprenører, samt enkeltmannsforetak/virksomheter som sysselsetter arbeidstakere.