Onsdag 14. oktober 2020
Webinar med Kurt O. Bjørnnes om personvern og arkiv - personopplysningsloven og arkivlovgivningen

14
okt.
2020
13:00 15:00

Sted

Webinar

Arrangør

Yrkesseksjon kontor og administrasjon

Kontaktperson

Lyra Lluka
Lyra.Lluka@fagforbundet.no

Personvernforordningen (GDPR) legger til rette for at personvern og arkiv kan kombineres på en sikker og effektiv måte til det beste for individet og samfunnet som helhet. Formålet med webinaret er å gi en oversikt om forholdet mellom personvernloven og arkivlovgivningen.

Advokat Kurt O. Bjørnnes har 20 års erfaring med å gjennomføre kurs og foredrag. Kundegruppen er først og fremst offentlig sektor; fra kommuner til departementer. Over 30 000 personer har deltatt på kursene. Kursgjennomføringen kjennetegnes ved en utpreget praktisk tilnærming og gjennomgang av stoffet.