Fagakademiet

Onsdag 10. februar 2021
Anlegg, drift og skjøtsel av grøntanlegg

10
feb.
2021
09:00
11
feb.
2021
15:30

Sted

Tønsberg

Vårt årlige todagers kurs som omhandler planlegging, kartlegging og utforming av grøntanlegg får hvert år svært gode evalueringer fra fornøyde deltakere. Kurset retter seg mot deg som jobber med det grønne; gartnere, anleggsgartnere og byggdriftere. Du vil få nyttige verktøy du kan bruke i ditt daglige arbeid. Nyttig erfaringsutveksling med likesinnede fra hele landet.