Fagakademiet

Onsdag 01. april 2020
Eldrerådet i arbeid

01
april
2020
09:00 15:00

Sted

Stavanger

Kurset skal gi deltakerne innsikt i og kunnskap om eldrerådets viktige rolle for å sikre de eldres medvirkning i lokalmiljøet.