Tirsdag 31. mars 2020
Konferanse for vernetjenesten i Fagforbundet

31
mars
2020
11:00
01
april
2020
13:00

Sted

Qyuality Airport Hotel, Gardermoen

Arrangør

Fagforbundet

Fagforbundet ønsker å invitere alle verneombud og hovedverneombud med medlemskap i Fagforbundet til den årlige konferansen for vernetjenesten, som i år går av stabelen 31. mars og 1. april 2020 på Quality Airport Hotel Gardermoen. Vi starter kl. 11.00 dag 1, og avslutter dag 2 kl. 13.00. 

Hovedtemaer for årets konferanse vil være:

- Vernetjenestens rolle og betydning

- Avvik og varsling om avvik

- Det fysiske arbeidsmiljøet

- IA avtalen og bransjeprogrammet

- M.m.

Egenandelen er satt til kr. 1.750 pr. deltaker. Denne egenandelen anbefaler vi at dekkes av enten arbeidsgiver eller lokalforening. Alle andre utgifter i forbindelse med deltakelse dekkes av Fagforbundet sentralt. Frist for påmelding er 28. februar 2020.

NB! Vi gjør oppmerksom på at alle påmeldte vil få beskjed om at påmelding er mottatt og under behandling av Fagforbundet sentralt. Når fristen for påmelding er passert, vil alle få beskjed om de er godkjent som deltakere eller ikke. Dette gjøres bl.a. for å sikre en best mulig variasjon av deltakere, både «gamle» og «nye». Det er likevel en fordel å være tidlig ute med påmelding. For at vi skal ha et best mulig utgangspunkt for å kunne kommunisere med påmeldte deltakere er det viktig at man er nøye med å fylle inn korrekte opplysninger ved påmelding. Spesielt gjelder dette korrekt e-postadresse, samt mobilnummer. 

Vi håper så mange som mulig ønsker å delta på konferansen som vil romme ca. 200 deltakere. Merk! Påmeldte deltakere vil bli tilskrevet med bl.a. program, permisjonssøknad, faktura og reiseinformasjon etter at fristen for påmelding er passert.

Link til påmelding:
https://fagforbundet.provisoevent.no/fagforbundet/events/KonferanseforvernetjenesteniFagforbundet2020/register


Eventuelle spørsmål rettes til:
Bjørn Svalastog, mobil 917 86 592