Fagakademiet

Tirsdag 25. februar 2020
Digitaliseringens betydning for arkivtjenestene

25
feb.
2020
09:00 15:30

Sted

Stjørdal

Hvordan står det til med digitaliseringen? Hvilken kompetanse kreves av arkivmedarbeidere? Hvilken rolle får arkivet? På dette kurset får du økt kunnskap om arkivloven, dokumentbehandling, digitalisering, aktuelt lovverk, personvern og ansvarsforhold. I tillegg vil det settes fokus på eget yrke og identitet.