Fagakademiet

Torsdag 24. september 2020
Ergonomi for renholdere

24
sep.
2020
09:00 15:30

Sted

Trondheim

Hva kan du gjøre på jobben slik at kroppen din har det bra? ”Det du er bevisst, kan du gjøre noe med. Det du ikke er bevisst, gjør noe med deg”. Renholdsyrket er krevende for kroppen, det er viktig at du har kunnskap nok til å forebygge plager. - Ergonomi, hva er det? - Kroppens behov - Utfordringer i jobben - Kan vi risikovurdere jobben? - Fra problem til løsning - HMS (helse - miljø - sikkerhet) er fornuft som er satt i system