Fredag 06. desember 2019
LOs konferanse for forebyggende barne- og ungdomsarbeid 2019

06
des.
2019
09:00 15:00

Sted

Oslo Kongressenter Folkets Hus AS, Youngs gate 21, Oslo. Møterom Forum

Arrangør

LO

Kontaktperson

Øystein Nilsen, LO
Oystein.Nilsen@lo.no
+4797745074

For barn og unge er det av grunnleggende betydning å lære seg måter å delta i og medvirke i samfunnet på, det være seg i smågrupper, i lokalsamfunnet, i organisasjonslivet og i samfunnet i stort. I Norge har vi et demokratisk samfunnssystem med gode og viktige kvaliteter, og det er mange måter og veier for de unge å vokse inn i dette på.

Påmeldingsfrist 08.11.2019 16.00.00 Meld meg på 

Barn og unge – deltakelse, medvirkning, demokrati

På denne konferansen ser vi nærmere på viktige arenaer for deltakelse og medvirkning, som barnehagen, skolen og storsamfunnet, vi får høre unge selv som er representanter for viktige organisasjoner og til slutt setter vi fokus på sosiale medier og deltakelse.

Praktisk informasjon:

Konferansen har en deltakeravgift på 500 kr per person, men studentmedlemmer i LO kommer gratis inn. Betalt deltakeravgift blir ikke refundert. Påmeldingen er bindende og faktura vil bli sendt fortløpende. 

For praktiske spørsmål om påmelding, kontakt Jeanette Østling: jeanette.ostling@lo.no 

For faglige spørsmål om konferansen, kontakt Øystein Nilsen: oystein.nilsen@lo.no eller onur.johansen@lo.no

Program:

09:00 - 09:20 - Registrering
09:20 - 09:25 - Kulturelt innslag
09:25 - 09:30 - Introduksjon

LO-sekretær Kristin Sæther

DEL 1: Sentrale arenaer

09:30 - 10:00 - Barnehagen - Barn som rettssubjekter: 30 år siden FN’s barnekonvensjon. Utfordringer og paradokser i barnehagen

Professor Kjetil Steinsholt, Institutt for pedagogikk og livslang læring, NTNU  

10:00 - 10:30 - Skolen - Ekte elevmedvirkning i praksis

Inspektør og faglærer ved Nyskolen i Oslo, Joachim Præsthus

10:30-10:40 - Pause
10:40-11:10 - Storsamfunnet - Ungt medborgerskap - hva er det og hva gjør de?

Førsteamanuensis Kristinn Hegna, Pedagogisk Institutt, Universitetet i Oslo

DEL 2: De unge aktivistene

11:10 - 11:40 - Suksessfaktoren for å engasjere de unge

Leder i AUF, Ina Libak

11:40 - 12:30 - Lunsj
12:30 - 13:00 - Hvordan snakke med oss og ikke til oss?

Representant for Landsforeningen for barnevernsbarn

13:00 - 13:30 - Ingenting om oss uten oss

Styreleder Line Skåtøy, Unge funksjonshemmede

13:30 - 13:40 - Pause

DEL 3: Sosiale medier og deltakelse

13:40 - 14:10 - Hvordan påvirker algoritmer og fremveksten av kunstig intelligens i sosiale medier barn og unges deltagelse og medvirkning?

Førsteamanuensis ved Institutt for Medier og Kommunikasjon ved Universitetet i Oslo og Sjefsforsker ved SINTEF Digital, Petter Bae Brandtzæg

14:10 - 14:40 - Meet the Netizens. Dagens unge er globale, informerte og samfunnskritiske. Lær mer om hvordan sosiale medier er deres informasjonskilde, omgangsform og aksjonskanal

Partner i Webgruppen, Nina Furu

14:40 - 14:45 - Oppsummering

LO-sekretær Kristin Sæther