Fagakademiet

Tirsdag 21. januar 2020
Etikk, yrkesetikk og taushetsplikt

21
jan.
2020
09:00 15:30

Sted

Bergen

Alle som yter tjenester innenfor de offentlige helsetjenestene har taushetsplikt. Derfor vil en innenfor de fleste oppgaver og arbeidsområder, uavhengig av fag, rolle og funksjon, oppleve etiske dilemma og møte spørsmål om taushetsplikt.