Fagakademiet

Onsdag 16. oktober 2019
Helsepersonelloven. Pasient- og brukerrettighetsloven. Helse- og omsorgstjenesteloven

16
okt.
2019
09:00 15:30

Sted

Trondheim

De 3 grunnleggende lovene som ligger til grunn for de ansattes arbeid i helse- og omsorgstjenesten, gjennomgås på ett og samme kurset!